Aktuality

Aktuality všech sekcí

Stravování studentů ostatních vysokých škol

21. září 2020

Pro studenty a zaměstnance všech brněnských vysokých škol je možné stravování v menzách MU při předložení identifikační karty studenta a zaměstnance VŠ s fotografií.

Děkujeme a těšíme se na návštěvu.

Bc. Tomáš Kala, manažer provozu stravovacích služeb

Senzorické hodnocení brambor

21. září 2020

Z důvodu aktuální situace vývoje nemoci COVID - 19 a nízkému počtu vydávaných porcí se senzorické hodnocení brambor překládá na neurčito. O novém termínu vás budeme včas informovat.

Bc. Tomáš Kala, manažer provozu stravovacích služeb

Znovuotevření bufetů UKB

21. září 2020

Od 1. 10. se na Vás teší nový provozovatel bufetů Morfo, U Knihovny a kavárny Na Lávce, který vyšel z výběrového řízení.

Bc. Tomáš Kala, manažer provozu stravovacích služeb

Uzavření bufetů

18. září 2020

Od středy 23. 9. do středy 30. 9. budou bufety Morfo, U Knihovny a kavárna Na Lávce z technických důvodů uzavřeny. Od pátku 25. 9. od 14 hodin do středy 30. 9. bude z technických důvodů uzavřena pizzerie Pizza Nostra.

Bc. Tomáš Kala, manažer provozu stravovacích služeb

Přejmenování výdejny Bufet PřF na Menza PřF

17. září 2020

Vážení strávníci,

k 17. září 2020 došlo k přejmenování výdejny Bufet PřF na Menza PřF. Pro objednávání jídel využívejte prosím tuto novou výdejnu. Již objednaná jídla na Bufet PřF (Bufet PřF obědy V) byla automaticky převedená.

Bc. Tomáš Kala, manažer provozu stravovacích služeb

Změna data nástupu na ubytování ve smlouvě o ubytování

16. září 2020

Studenti, kteří chtějí změnit datum nástupu, musejí zrušit podpis smlouvy o ubytování, kontaktují ubytovatelku/ubytovatele koleje, kde mají provedenou rezervaci, po změně potom znovu podepíší smlouvu o ubytování.

Termín pro změnu data je stanoven do 25.9.2020.

Děkuji za pochopení.

Renata Pavlicová, vedoucí ubytovacího provozu

Koleje MU jsou aktuálně obsazeny

16. září 2020

Pořadník pro české a slovenské studenty byl uzavřen 15.9.2020.

Studenti, kterým bylo kolejní místo dodatečně přiděleno dle pořadníku ve dnech 13.-15.9.2020, mají termín splatnosti rezervační kauce a podpis smlouvy o ubytování stanovený do 25.9.2020.

Po tomto termínu  budou rezervace, kde nebude uhrazená kauce nebo podepsaná smlouva,  zrušeny a případná volná kapacita bude k dispozici dalším zájemcům o ubytování.

Děkuji za pochopení.

 

Renata Pavlicová, vedoucí ubytovacího provozu

Eskalační semafor COVID-19

4. září 2020

Vážené studentky, vážení studenti
po velmi pečlivé úvaze z důvodu ochrany studentů a zaměstnanců před šířením COVID-19 vydal a schválil dne 3.9. krizový štáb MU eskalační semafor, kde se podle barvy, která je v souladu s opatřením ČR vydávají pokyny spojené s provozem všech částí Masarykovy univerzity. Je to jedno z mnoha preventivních opatření, která pomohou udržet univerzitu v chodu a umožní studentům účastnit se výuky v maximálně možné míře. Toto opatření týkající se kolejí platí i na kolejích dalších vysokých škol v Brně. Prevence je v dnešní době klíčová a věříme, že ji z výše uvedených důvodů pochopíte a budete respektovat.

Děkujeme

Bc. Kamil Kulíšek, ředitel

Zákaz vstupu bez roušek do ubytovacích zařízení SKM MU

3. září 2020

S okamžitou platností jsou studenti povinni ve vnitřních prostorách ubytovacích zařízení SKM nosit roušky, jsou zakázány návštěvy zvenčí, studenti se mohou scházet v omezeném počtu, v rozestupech 2 metrů a mají povinnost mít roušku.

Zakazuje se používání posiloven a společenských místností.

Platí také pro dlouhodobě ubytované hosty - UNI Čejkova, UNI Grohova, depandance Vinařská, hotel B&B.

Renata Pavlicová, vedoucí ubytovacího provozu

Zákaz vstupu do menz MU bez roušky

3. září 2020

Do menz a bufetů Masarykovy univerzity je zakázán s okamžitou platností vstup bez nasazené ochranné roušky.

Prosím dodržujte bezpečnou vzdálenost minimálně 2 m.

Děkujeme za pochopení.

Bc. Tomáš Kala, manažer provozu stravovacích služeb

Informace - stav žádosti "nerozhodnutá".

1. září 2020

Informace pro studenty, jejichž stav žádosti je "nerozhodnutá".

Informujeme studenty prvních ročníků, že pokud jim nebude do 15. 9. 2020 přiděleno kolejní místo, nebudou již dále žádosti zpracovávány, a to z důvodu vyčerpané lůžkové kapacity.

Děkujeme za pochopení.

Renata Pavlicová, vedoucí ubytovacího provozu

Otevírací doba v období letních prázdnin od 1.7. do 4.10.

26. srpna 2020

Menza Vinařská (studenti)
zavřeno
Bufet Vinařská (zaměstnanci)
1.7. až 19.7. Po - Čt 8:00 - 15:00, Pá 8:00 - 14:30
17.8. až 4.10. Po - Čt 8:00 - 15:00, Pá 8:00 - 14:30
Pizzerie PIZZA NOSTRA
1.7. až 19.7. Po - Pá 10:00 - 16:00
17.8. až 4.10. Po - Pá 10:00 - 16:00

Akademická menza MN výdejna přízemí
20.7. až 4.10. Po - Pá 11:00 - 15:00
Veggie bar
20.7. až 4.10. Po - Pá 11:00 - 14:30
Akademický klub
20.7. až 4.10. Po - Pá 8:00 - 15:00
Bufet LF
zavřeno

Bufet PřF
1.7. až 19.7. Po - Čt 8:00 - 15:00, Pá 8:00 - 14:30
7.9. až 4.10. Po - Čt 8:00 - 15:00, Pá 8:00 - 14:30

Academic restaurant
1.7. až 4.10. Po - Ne 10:00 - 18:00
Bufet Morfo
7.9. až 4.10. Po - Pá 8:00 - 15:00
Bufet u Knihovny
1.7. až 4.10. Po - Pá 8:00 - 15:00
Kavárna Na Lávce
1.9. až 4.10. Po - Pá 8:00 - 15:00

Bc. Tomáš Kala, manažer provozu stravovacích služeb

Ubytování studentů/zaměstnanců ze zemí mimo zelený semafor MZ ČR

1. srpna 2020

Informace pro studenty/ zaměstnance, kteří mají rezervace na kolejích SKM MU a budou nastupovat na ubytování:

https://www.skm.muni.cz/doc/kolej/informace-Slapanice-nastup.cz.pdf

Další informace lze najít i na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky www.mzcr.cz

Renata Pavlicová, vedoucí ubytovacího provozu

Jídlo s sebou

6. července 2020

S účinností od 1. 5. 2020 dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty podléhají stravovací služby druhé snížené sazbě daně ve výši 10 %.  

V případě jídla odneseného s sebou (tj. zabalené jídlo, pizza v krabici určené ke konzumaci mimo prostory prodávajícího) se nejedná o stravovací službu, ale o dodání zboží se sazbou DPH ve výši 15 %.

Bc. Tomáš Kala, manažer provozu stravovacích služeb

Uzavření bufetu LF (Komenského nám. 2)

16. června 2020

Od 1. 7. 2020 bude uzavřen bufet LF na Komenského nám. 2. Rádi Vás obsloužíme v Akademické menze a Veggie baru na Moravském náměstí (cca 5 minut chůze od LF).

Na Moravském náměstí a ostatních menzách můžete využít širokou nabídku hotových jídel, které si můžete objednat 48 hodin (2 pracovní dny) předem přes objednávkový systém WebKredit nebo MobilKredit.

Dále nabízíme bez objednávky široký výběr minutkových a vegetariánských jídel.

Bc. Tomáš Kala, manažer provozu stravovacích služeb

Dobrá zpráva pro naše studenty a studentky.

13. května 2020

Rozhodnutí Magistrátu města Brna o  prominutí­ mí­stní­ho poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události.

Poplatníkům místního poplatku z pobytu na území Statutárního města Brna se promíjí místní poplatek z pobytu, stanovený obecně  závaznou vyhláškou Statutárního města Brna č.17/2019, o místních poplatcích za období­ od 25. 5. 2020 do 31. 12. 2020, a to v plné výši sazby stanovené vyhláškou z důvodu mimořádné události.

Renata Pavlicová, vedoucí ubytovacího provozu

Upozornění - porušení vládních nařízení během nouzového stavu

20. dubna 2020

Pokud dojde k porušení vládních nařízení během nouzového stavu bude okamžitě ukončeno ubytování v kolejích MU. Pokud k porušení dojde ve smyslu návštěv a sdružování na pokojích bude kromě okamžitého ukončení ubytování účtována částka 5.000,- Kč jako náklady za desinfekci celého pokoje.

Jana Hradilová. manažerka provozu ubytovacích služeb

Ukončení provozu pevného připojení - PKS

16. dubna 2020

Provoz pevného připojení (PKS Aneta, internet kabelem) ve všech objektech:

bří Žůrků (koleje i hotel),
koleje Klácelova,
koleje Mánesova,
koleje nám. Míru,
koleje Sladkého,
Vinařská (koleje i Garni hotel),
Kounicova (koleje i hotel),
UNI hotel Grohova

bude ukončen ke dni 30. 6. 2020. Nadále ve všech objektech zůstává možnost bezdrátového připojení - WiFi eduroam a WiFi Hotel-SKM.

Bc. Kamil Kulíšek, ředitel

Rezervace na ak.rok 2020/21

16. dubna 2020

V souvislosti se současnou situací a změnou harmonogramu akademického roku 2020/21 byl změněn i Harmonogram rezervací a ubytování v kolejích MU pro rok 2020/21.

Rezervace lůžka budou možné v termínu 20.4.-24.5.2020 - jednotlivé etapy najdete v harmonogramu.

Rezervace na stávající lůžko budou zahájeny 20.4. v 9:00.

Z důvodu velkého množství předčasných odchodů v důsledku současné pandemie, se pro účely rezervace bere ubytování platné ke dni 1.3.2020, tzn. lůžko si mohou rezervovat i studenti, kteří již aktuálně nebydlí na kolejích, ale k 1.3. bydleli. Pokud jste se ale od 1.3. přestěhovali na jiný pokoj, bere se jako aktuální ubytování ubytování k datu 1.3.

Jana Hradilová. manažerka provozu ubytovacích služeb

Informace k ubytování v ak. roce 2020/21

14. dubna 2020

Edit 14.4.20

Rezervace pro aktuálně ubytované na stávající lůžko nebo ty co se odhlásili z kolejí od 1.3. na lůžko ze kterého se odstěhovali (pokud nneí obsazené) budou zahájeny v pondělí 20.4. v 9:00.

Edit 30.3.20
Zahájení rezervací se o 14 dní odkládá, tzn. 6.4. NEBUDOU zahájeny rezervace na příští ak.rok. O přesném termínu budeme studenty informovat.

Edit 25.3.
Harmonogram rezervací a ubytování bude upraven v souvislosti se změnou Harmonogramu ak. roku MU.
Studenti, kteří se z kolejí odhlásili 1.3.2020 a později budou pro účely rezervací na ak.rok 2020/21 bráni jako aktuálně ubytovaní studenti.

12.3.2020 V sekci dokumenty jsou zveřejněny dokumenty vztahující se k ak. roku 2020/21. Je zde ceník kolejného, harmonogram a pokyn k úhradě kaucí a kolejného a vzor smlouvy. Pročtěte si prosím tyto dokumenty, zejména upozorňuji na tyto změny a novinky:

ceny se zvyšují o 3% (infalce + navýšení cen energií)

rezervační kauce se zvyšuje na 2000 Kč a vrací se v případě nástupu na kolej až po ukončení ubytování a slouží k pokrytí případných škod a nedoplatků

na bloku A2 nebudou po rekonstrukci k dispozici 4-lůžkové pokoje, ale pokoje budou 3-lůžkové s novým nábytkem, stejně jako na bloku A3 (viz fotogalerie). 4-lůžkové pokoje budou na Vinařské k dispozici pouze na bloku A1.

Jana Hradilová. manažerka provozu ubytovacích služeb

Předčasné ukončení ubytování

30. března 2020

Upozorňujeme, že při předčasném ukončení ubytování pokud student bydlí kratší dobu něž 61 dní budeme mu muset naúčtovat poplatek z pobytu viz níže.

Jana Hradilová. manažerka provozu ubytovacích služeb

Opatření ve městě Brně v sousvislosti s aktuální situací

18. března 2020

Bližší informace k opatřením ve městě Brně v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 najdete na webu https://www.brno.cz/koronavirus

Jana Hradilová. manažerka provozu ubytovacích služeb

Aktualizace ubytovacího řádu

16. března 2020

V souvislosti se aktuálně vyhlášeným nouzovým stavem byl aktualizován Ubytovací řád. Aktuální znění najdete zde

Jana Hradilová. manažerka provozu ubytovacích služeb

Uzavření společných prostor

12. března 2020

Z důvodu současné krizové situace  z hygienických důvodů jsou do odvolání uzavřeny všechny společné prostory - studovny, sportoviště, posilovany, počítačová studovna a další. Děkujeme za pochopení.

Jana Hradilová. manažerka provozu ubytovacích služeb

Stravování v menzách Masarykovy univerzity

12. března 2020

Od 16. 03. 2020 je upřednostněn objednávkový stravovací systém, bez objednání nelze hotová jídla-obědy vydat.

Minutková Jídla (týdenní nabídka) jsou v omezeném sortimentu k dispozici dle aktuální nabídky bez nutnosti objednání.

Objednávky lze realizovat přes stravovací systém Kredit 8 viz  https://www.skm.muni.cz/menza/webkredit

anebo přes aplikaci MobilKredit viz

https://www.skm.muni.cz/menza/mobilkredit

Finanční bonitu (uložení peněz) lze uložit dvěma způsoby, buď v hotovosti přímo u pokladen ve výdejnách a bufetech nebo převodem přes účet SUPO viz

https://www.skm.muni.cz/menza/supo-kredit

Při pokladnách lze opětným načtením karty ověřit vydané/zaplacené jídlo.

Roman Tancoš, manažer provozu stravovacích služeb

Opatření a doporučení v souvislosti s šířením koronaviru

6. března 2020

Aktuální informace a doporučení pro studenty a zaměstnance MUNI najdete na stránce www.muni.cz/koronavirus

Bc. Kamil Kulíšek, ředitel

Výměny kolejí

6. března 2020

Výměny kolejí budou možné ve středu 1. 4. 2020 Více informací najdete zde. Žádosti o výměnu k 1. 4. 2020 posílejte prosím nejdříve 30. 3. 2020 na adresu koleje@skm.muni.cz.

Výměny za volné lůžko budou možné pouze v případě, že budou uspokojeni všichni žadatelé o koleje.

Aktuálně volná lůžka najdete zde

Žádosti o výměnu doručené před 30. 3. 2020 nebudou brány v potaz.

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb SKM MU

Oznámení o změně na pozici ředitele SKM MU

28. února 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
milé studentky, milí studenti,

dovoluji si vám oznámit, že po 20 letech služby pro Masarykovu univerzitu předávám k 1. březnu 2020 funkci ředitele Správy kolejí a menz panu Bc. Kamilu Kulíškovi, vítězi výběrového řízení, který do vedení SKM přichází z komerčního prostředí z pozice ředitele hotelu Slavia v Brně. Děkuji vám za výbornou spolupráci a přeji vám a SKM vše dobré a spokojenost s poskytovanými ubytovacími a stravovacími službami i v letech následujících.

Srdečně zdravím
Zdeněk Čížek

Ing. Zdeněk Čížek, ředitel

MobilKredit - menzy ve Vašem mobilu

1. ledna 2020

Vážení strávníci,
svůj stravovací účet můžete obsluhovat i prostřednictvím mobilního telefonu pomocí aplikace MobilKredit. Tato aplikace Vám umožní zobrazit aktuální dostupnou nabídku jídel v konkrétní výdejně, objednávat jídla dopředu, kontrolovat historii Vašeho účtu - to vše přímo ve Vašem mobilním telefonu.

Jak aplikaci nainstalovat se dozvíte na stránce MobilKredit.

Zobrazení aktuální dostupné nabídky jídel bylo nově zapracováno i do on-line aplikace WebKredit.

Roman Tancoš, manažer provozu stravovacích služeb

Zeleninová příloha v nabídce

1. ledna 2020

Vážení strávníci,
k minutkovým jídlům si můžete místo klasických příloh vybrat i zdravější variantu v podobě teplé zeleninové přílohy, a to za stejnou cenu.

Další možností je zvolit k  jídlu některou z klasických příloh a k tomu si navíc dopřát zeleninovou přílohu za cenu 10,- Kč.

Roman Tancoš, manažer provozu stravovacích služeb

Vkládání kreditu na stravovací karty

1. ledna 2020

Vážení zákazníci,
z důvodu zabezpečení plynulého výdeje a prodeje ve stravovacích provozech MU, využívejte prosím při vkládání kreditu na stravovací karty možnosti bezhotovostního převodu mezi celouniverzitním systémem SUPO a stravovacím systémem Webkredit. Více informací a postup neleznete v části "Propojení SUPO-Kredit".

Vklad na stravovací účet je možné vložit i ve stravenkách. Pokladní akceptují určené druhy stravenek v různé nominální hodnotě. Výběr z účtu v hotovosti u pokladen je limitován částkou 100,- Kč. Vyšší částku může strávník vybírat u provozní/ho menzy.

Roman Tancoš, manažer provozu stravovacích služeb

Poplatek z pobytu

17. prosince 2019

Na základě novely zákona 565/1990Sb a obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna 17/2019 o místních poplatcích s účinností od 1.1.2020 jsme povinni účtovat k ubytování kratšímu než 61 dní poplatek z pobytu. Tento poplatek se odvádí příslušné městské části.
Aktuální sazba poplatků je pro Brno- střed (Klácelova, nám. Míru, Tvrdého, Veveří, Vinařská, Grohova) - 21 Kč/noc, Brno-jih (bří. Žůrků a Sladkého) - 21 Kč/noc, Brno-Královo pole (Mánesova, Kounicova) - 15 Kč/noc, Brno-Židenice (Čejkova) - 21 Kč/noc.

Plné znění vyhlášky vč. příloh na úřední desce Brna.

Jana Hradilová. manažerka provozu ubytovacích služeb

Rekreační středisko Cikháj má nového majitele

6. listopadu 2019

Novým majitelem rekreačního střediska Cikháj, jehož provoz byl pro univerzitu dlouhodobě ztrátový, je společnost Eido rent s.r.o., která objekt od univerzity koupila v aukci za pět milionů korun. Objekt bude i po změně majitele dál sloužit pro rekreační účely a nový majitel nabízí zájemcům z Masarykovy univerzity možnost ubytování. Pro vzdělávací a výukové kurzy a pobyty bude nadále univerzita využívat vlastní Univerzitní centrum v Telči.

Zdroj: Newsletter pro zaměstnance, listopad 2019

Ing. Zdeněk Čížek, ředitel

Potvrzení o zajištění ubytování

4. října 2019

Upozorňujeme zahraniční studenty, že  „Potvrzení o zajištění ubytování“ pro účely udělení nebo prodloužení víz se vystavuje pouze na základě písemné žádosti zaslané emailem na adresu koleje@skm.muni.cz a to minimálně týden před Vaší návštěvou na OAMP.

Od 1.8.2019 NEZASÍLÁME tato potvrzení na zastupitelské úřady/velvyslanectví ČR v zahraničí.

Potvrzení zasíláme datovou schránkou na příslušné úřadovny OAMP pouze v pondělí, středu a pátek.

Zažádejte si proto o své Potvrzení včas.

Potvrzení může být vystaveno pouze v případě, že máte uhrazené všechny pohledávky a Váš SUPO účet nevykazuje dluh za ubytování.

Lucie Wagnerová, ubytovací provoz SKM

Úhrada ubytovací kauce a kolejného

10. září 2019

Kolejné se platí dopředu v aktuálním měsíci dle harmonogramu SUPO (peníze by však měly být na SUPO připsané 10.den v měsíci).
Při nástupu v průběhu měsíce je kolejné splatné 10.den od nástupu.
První měsíc se kromě kolejného platí ubytovací kauce. Ubytovací kauce je záloha na poslední měsíc dle ubytovací smlouvy (kauce se automaticky zúčtuje s posledním měsícem ubytování). Podrobné informace k platbám – jakým způsobem platit, najdete v Pokynu k úhradě kaucí a kolejného.

Informace potřebné k úhradě rezervační kauce a kolejného ze zahraničí (IBAN, Swift) najdete zde.
Na převod ze zahraniční banky (např. Slovenska) počítejte tak 4 pracovní dny. Poté co je platba připsána na účet MU v KB, jsou peníze na SUPO účtu studenta až druhý den po 13 hod.

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb SKM MU

Poplatek za komunální odpad

29. srpna 2019

Od  roku 2013 se vztahuje povinnost platit poplatek za komunální odpad i na všechny cizince, kteří se na území Brna zdržují více jak 90 dní. Tento místní poplatek nijak nesouvisí s úhradou kolejného. SKM k tomuto poplatku nemá a neposkytuje další informace.
Všechny informace najdete nebo žádejte na webu na Magistrátu města Brna.
Nejčastější dotazy na webu MMB

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb SKM MU

WiFi připojení v kolejích MU

1. dubna 2019

V průběhu jarního semestru bylo dokončeno pokrytí WiFi eduroam na všech kolejích MU.

Návod pro připojení do sítě eduroam.

Pro správnou funkčnost systému je nezbytné trvalé vypnutí vlastních WiFi routerů a hotspotů v souladu s pokynem Použití vnesených elektrických spotřebičů do kolejí MU, Článek 2, bod 9.

V případě problémů s připojením je možno se obrátit na tyto kontakty.

Pro přístup na internet pro neuniverzitní ubytované klienty WiFi Hotel-SKM.

Ing. František Dočekal, vedoucí UTS a IT

Informace k ak.roku 2019/2020

29. března 2019

V sekci dokumenty byly zveřejněné informace k ak.roku 2019/20 - Pravidla, harmonogram a nový ceník kolejného. V nárůstu cen se projevilo zejména zvýšení cen energií v letošním roce o více jak 25% a dále také zákonné navýšení minimálních mezd.

Z novinek pro příští ak.rok pak upozorňujeme na zkrácení výpovědní lhůty na 1 měsíc, smlouvy o ubytování se budou podepisovat pouze elektronicky a lůžko si mohou rezervovat pouze aktivní studenti MU (studenti jiných VŠ až v připadě volné kapacity na konci prázdnin).  Ubytovací řád pro ak. rok 2019/20 bude aktualizovaný v souladu s novou ubytovací smlouvu v průběhu jarního semestru.

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb

Ubytovací stipendium

1. září 2017

Informace o ubytovacím stipendiu a žádost o ubytovací stipendium najdete v IS MU. Ubytovací stipendium není v kompetenci SKM MU. Pro bližší informace kontaktujte prosím studijní odd. rektorátu MU.

Jana Hradilová, manažerka rovozu ubytovacích služeb SKM MU

Eduroam - změna nastavení

11. dubna 2017

12. dubna 2017 dopoledne dojde ke změně v nastavení sítě EDUROAM na celé MU. Pokud budete mít problém s připojením, využijte prosím pro opravu konfigurační nástroj https://cat.eduroam.org/. Změny se netýkají sítě MUNI, ale pouze EDUROAM.

Podrobnější informace na wiki.ics.muni.cz.

Ing. František Dočekal, vedoucí UTS a IT

Zvýšení limitu pro pevné připojení PKS

16. prosince 2015
Od 15.12.2015 došlo ke zvýšení limutu dat pro pevné připojení PKS (Aneta) z 10 GB / 1 den na 15 GB / 1den. Blíže PKS / Omezení na síti...
Ing. František Dočekal, vedoucí UTS a IT