Aktuality

Aktuality koleje

Rezervace lůžek na jarní semestr

4. prosince 2018

Rezervace lůžek na jarní semestr bude možná od 3.1.2019 od 9:00 hod prostřednictvím systému ISKAM.

Nástupy na koleje je možné nastavit už v průběhu ledna. Nejzazší termín nástupu je 17.2.2019.

Pro nástupy 1.2.2019 a později je nutné uhradit nejpozději do 10 dnů od provedení rezervace rezervační kauci vy výši 1000,- Kč prostřednictvím SUPO. Více informací najdete v pokynu k úhradě kaucí a kolejného

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb

WiFi eduroam - koleje Vinařská blok A2

4. prosince 2018

Od 4. 12. 2018 je dokončeno zprovoznění provizorního pokrytí WiFi eduroam na koleji Vinařská blok A2. Finální pokrytí WiFi eduroam Vinařská blok A2 proběhne až po dokončení plánované rekonstrukce.

Na 62 pokojích je pro připojení přístupového bodu (AP) WiFi eduroam využita jedna ze dvou internetových zástrček s označením A, do které je zapojen AP WiFi eduroam - neodpojovat.

Návod pro připojení do sítě eduroam.

Pro správnou funkčnost systému je nezbytné trvalé vypnutí vlastních WiFi routerů a hotspotů v souladu s pokynem Použití vnesených elektrických spotřebičů do kolejí MU, Článek 2, bod 9.

V případě problémů s připojením je možno se obrátit na tyto kontakty.

Ing. František Dočekal, vedoucí UTS a IT

Volná lůžka

19. listopadu 2018

Volná lůžka pro studenty MU jsou stále k dispozici!
Nástupy jsou možné od 3.12.2018 do 14.12.2018 v době 8-15 hod., datum nástupu si můžete zvolit tedy v tomto rozmezí. Lůžka je možné rezervovat přes ISKAM.

Studenti jiných VŠ mohou zaslat žádost o ubytování na koleje@skm.muni.cz

Orientační počet volných lůžek najdete zde (určeno především pro studenty jiných VŠ, kteří nemají přístup do ISKAMu, studenti MU vidí v ISKAMu aktuální nabídku).

Studentům, kteří se neubytují bude rezervace zrušená a lůžko nabídnuté dalším zájemcům. K nástupu je na koleje je potřeba předložit OP/pas, ISIC a 2x ubytovací smlouvu vytisknutou z ISKAMu.

Rezervační kauce se neplatí, zaplatíte do 10 dnů od nástupu ubytovací kauci a poměrnou část kolejného za aktuální měsíc.Další informace k platbám najdete níže.

 K dispozici jsou volná lůžka také v bloku A2 - ubytování pouze do 30.4.2019.

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb

Výměny kolejí

19. listopadu 2018

Výměny jsou možné pouze první pracovní den v měsíci. Více informací najdete zde. Žádosti o výměnu posílejte nejdříve 28.11.2018 na adresu koleje@skm.muni.cz.

Výměny za volné lůžko budou možné 3.12.2018 od 8.00 do 15.00 hod.

Aktuálně volná lůžka najdete zde

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb SKM MU

Volby kolejních rad pro ak.rok 2018/19

4. října 2018

Ředitel Správy kolejí a menz MU Ing. Zdeněk Čížek vyhlašuje na základě Směrnice MU 4/2014 Ubytování studentů v kolejích MU a dle Volebního a jednacího řádu pro reprezentace studentů ubytovaných v kolejích MU volby kolejních rad pro akademický rok 2018/19, které se uskuteční ve dnech ve dnech 18.-28.10.2018 prostřednictvím aplikace e-volby.

Volby kolejních rad organizuje dosavadní kolejní rada jejichž členy najdete na www.skm.muni.cz/kolej/kolejni-rada, kterým je možno zasílat případné kandidatury do 12.10.2018.

V případě, že v dané koleji nebydlí žádný z dosavadních členů KR, volbu organizuje ubytovací provoz SKM MU. Jedná se o kolej Sladkého, Mánesova, Vinařská A1 a A2.  Kandidatury pro tyto koleje zasílejte na mail hradilova@skm.muni.cz nejpozději do 12.10.2018

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb SKM MU

Potvrzení o zajištění ubytování

12. září 2018

 Upozorňujeme zahraniční studenty, že  „Potvrzení o zajištění ubytování“ pro účely udělení nebo prodloužení víz se vystavuje pouze na základě písemné žádosti zaslané emailem na adresu koleje@skm.muni.cz a to minimálně týden před Vaší návštěvou na OAMP nebo na Velvyslanectví ČR ve Vaší zemi.
Potvrzení zasíláme datovou schránkou na příslušné úřady pouze v pondělí, středu a pátek!!!!!!

Zažádejte si proto o své Potvrzení včas!!!!

Lucie Wagnerová, ubytovací provoz SKM

Nástup na koleje

7. září 2018

Hlavní nástup na koleje je vyhlášen ve dnech 15.9. a 16.9.2018  8:00-18:00.

Studenti, kteří mají dřívější rezervaci se ubytovávají dle data nástupu uvedeného na smlouvě.
Při nástupu předložíte doklad totožnosti (OP nebo pas), ISIC kartu, 2x  vytisknutou a podepsanou ubytovací smlouvu.

Studenti 1.roč. kteří ještě nemají ISIC kartu ji mohou předložit dodatečně v následujícím týdnu. V kolejích kde ISIC slouží ke vstupu do budovy dostanete kartu náhradní.

Pokud vám nevyhovuje nástup ve vyhlášených dnech a máte zaplacenou rezervační kauci, máte lůžko rezervované do 23.9.2018 vč. Pokud chcete nastoupit později je nutné požádat písemně o prodloužení rezervace nejpozději do dne nástupu uvedeného na smlouvě.
Na kolejích bez stálé recepční služby - Tvrdého, nám.Míru, Mánesova a Veveří je nástup možný (mimo vyhlášených dnů nástupu) pouze v pracovní dny 8-15 hod.

Kolejné se platí ode dne nástupu dle smlouvy (nejpozději od 16.9.)  Pokud nemáte zaplacenou rezervační kauci musíte se ubytovat pouze ve dnech 15.-16.9.

Pokud se ve stanoveném termínu neubytujete bude rezervace zrušena a rezervační kauce propadne. Studenti, kteří bydlí v kolejích MU v rámci prázdninového ubytování se mohou na přidělenou kolej stěhovat již od 1.9.


UPOZORNĚNÍ: Na některých kolejích není ubytovatelka. Ubytovatelka pro kolej Veveří je na Kounicova 50, ubytovatelka pro kolej Klácelova na koleji nám.Míru 4 a ubytovatelka pro kolej Sladkého je na bří.Žůrků 5.

Studenti, kteří mají rezervované lůžko v koleji Veveří se dostaví na kolej Kounicova 50. Ostatní studenti jdou přímo na recepci příslušné koleje.
Všechny důležité dokumenty k ubytovaní v ak.roce 2018/19 najdete zde

Jana Hradilová, manažerka rovozu ubytovacích služeb SKM MU

Úhrada ubytovací kauce a kolejného

27. srpna 2018

Kolejné se platí dopředu v aktuálním měsíci dle harmonogramu SUPO (peníze by však měly být na SUPO připsané 10.den v měsíci).
Pro nástupy na koleje ve dnech 15.-16.9. je jednotné  datum splatnoti mimo harmonogram 26.9.
Při nástupu v průběhu měsíce je kolejné splatné 10.den od nástupu. 
První měsíc se kromě kolejného platí ubytovací kauce. Ubytovací kauce je záloha na poslední měsíc dle ubytovací smlouvy (kauce se automaticky zúčtuje s posledním měsícem ubytování).Podrobné informace k platbám – jakým způsobem platit, najdete v Pokynu k úhradě kaucí a kolejného.
V září tedy platíte poměrnou část za září + ubytovací kauci mínus rezervační kauce. Pokud máte inkaso je potřeba mít nastavený dostatečný limit.

Pokud se ubytujete později,  než je datum nástupu na smlouvě, ať již ve lhůtě do 23.9. nebo později na základě rezervace, místo kolejného je Vám za tyto dny účtována náhrada za pozdní nástup (prodloužení rezervace)

Informace potřebné k úhradě rezervační kauce a kolejného ze zahraničí (IBAN, Swift) najdete zde.
Na převod ze zahraniční banky (např. Slovenska) počítejte tak 4 pracovní dny. Poté co je platba připsána na účet MU v KB, jsou peníze na SUPO účtu studenta až druhý den po 13 hod.

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb SKM MU

Zrušení rezervace

21. srpna 2018

Rezervaci lůžka ze strany studenta lze zrušit pouze písemně nejpozději dne 31. 8. 2018 zasláním e-mailu na adresu koleje@skm.muni.cz. Ve své žádosti vždy uvádějte UČO, bez něj nelze rezervaci dohledat a zrušit.

Po potvrzení ze strany SKM, že byla rezervace zrušená, bude rezervační kauce odblokována na SUPO účtu studenta, odkud si ji student může převést na svůj bankovní účet.

Pokud žádost bude odeslaná po 31.8.2018 rezervační  kauce propadá. Zrušit elektronický podpis smlouvy v aplikaci ISKAM nestačí!

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb

Rezervace lůžka pro ak.rok 2018/19 - studenti 1.ročníku

5. června 2018

Studenti nastupující do 1.ročníku si můžou lůžko rezervovat až po zápisu ke studiu od 1.8.2018. Zahraniční studenti (studenti, kteří mají trvalé bydlištěmimo ČR a SR) na vyhrazená lůžka od 10.7.2018.

Rezervace lůžka budou dle harmonogramu spuštěny 1.8.2018 v 9:00 v aplikaci ISKAM

Přehled základních informací pro studenty 1.ročníku najdete ve Zpravodaji

Ceník kolejného, vzor smlouvy a další důležité informace najdete v Dokumentech

V koleji Vinařská - blok A2 bude z důvodu plánované rekonstrukce možné uzavřít zatím ubytovací smlouvu pouze do 30.4. 2019. V průběhu únoru/března 2019 bude možné smlouvu prodloužit v rámci aktuálně volných lůžek v kolejích MU.

Do 10 dnů od provedení rezervace je nutné uhradit rezervační kauci. Pokud nebude kauce včas a v plné výši uhrazená bude rezervace lůžka zrušená. Více informací najdete v Pokynu k úhradě kaucí a kolejného.

Nenašli jste informace které hledáte? Než pošlete e-mail, zkuste se ještě podívat do nejčastějších dotazů.

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb

Poplatek za komunální odpad

1. září 2017

Od  roku 2013 se vztahuje povinnost platit poplatek za komunální odpad i na všechny cizince, kteří se na území Brna zdržují více jak 90 dní. Tento místní poplatek nijak nesouvisí s úhradou kolejného. SKM k tomuto poplatku nemá a neposkytuje další informace.
Všechny informace najdete nebo žádejte na webu na Magistrátu města Brna.
Nejčastější dotazy na webu MMB

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb SKM MU

Ubytovací stipendium

1. září 2017

Informace o ubytovacím stipendiu a žádost o ubytovací stipendium najdete v IS MU. Ubytovací stipendium není v kompetenci SKM MU. Pro bližší informace kontaktujte prosím studijní odd. rektorátu MU.

Jana Hradilová, manažerka rovozu ubytovacích služeb SKM MU