Internet

univerzitní síť

Správu akademické páteřní univerzitní sítě provádí Ústav výpočetní techniky. Síť se dělí na podsítě a správa sítě v objektech kolejí, hotelů a menz spadá pod Útvar technických služeb a informačních technologií SKM MU.

Aktuality

Eskalační semafor COVID-19

4. září 2020

Vážené studentky, vážení studenti
po velmi pečlivé úvaze z důvodu ochrany studentů a zaměstnanců před šířením COVID-19 vydal a schválil dne 3.9. krizový štáb MU eskalační semafor, kde se podle barvy, která je v souladu s opatřením ČR vydávají pokyny spojené s provozem všech částí Masarykovy univerzity. Je to jedno z mnoha preventivních opatření, která pomohou udržet univerzitu v chodu a umožní studentům účastnit se výuky v maximálně možné míře. Toto opatření týkající se kolejí platí i na kolejích dalších vysokých škol v Brně. Prevence je v dnešní době klíčová a věříme, že ji z výše uvedených důvodů pochopíte a budete respektovat.

Děkujeme

Bc. Kamil Kulíšek, ředitel

Ukončení provozu UC Šlapanice

16. června 2020

Od 1. 7. 2020 se ukončuje provoz Univerzitního centra ve Šlapanicích. Těšíme se na Vaši návštěvu B&B HOTEL UNIVERSITY BRNO.

Bc. Kamil Kulíšek, ředitel

Ukončení provozu pevného připojení - PKS

16. dubna 2020

Provoz pevného připojení (PKS Aneta, internet kabelem) ve všech objektech:

bří Žůrků (koleje i hotel),
koleje Klácelova,
koleje Mánesova,
koleje nám. Míru,
koleje Sladkého,
Vinařská (koleje i Garni hotel),
Kounicova (koleje i hotel),
UNI hotel Grohova

bude ukončen ke dni 30. 6. 2020. Nadále ve všech objektech zůstává možnost bezdrátového připojení - WiFi eduroam a WiFi Hotel-SKM.

Bc. Kamil Kulíšek, ředitel

Další aktuality...

Tabulka dostupných typů připojení k interenetu v jednotlivých objektech

objekt pevné
PKS Aneta

do 30. 6. 2020
WiFi
eduroam
WiFi
Hotel-SKM
univerzitní
počítačová
studovna
bří Žůrků
(koleje i hotel)
koleje Klácelova
koleje Mánesova
koleje nám. Míru
koleje Sladkého
koleje Tvrdého
koleje Veveří
Vinařská
(koleje i hotel)
Kounicova
(koleje i hotel)
UNI hotel
Čejkova
UNI hotel
Grohova

Pravidla v síti

Bez ohledu na způsob připojení lze síť využívat jen s respektováním následujících univerzitních pravidel: