Pevné připojení - PKS

Upozornění: Provoz bude 30. 6. 2020 ukončen.

RJ-45

Úvod

Pevné připojení je realizováno ethernetovou zásuvkou RJ45 na pokoji dané koleje. Provoz Počítačové Kolejní Sítě (PKS) je řízen systémem PKS Aneta (Active network tools for administrators), jehož dodavatelem je firma Computer System CZ s.r.o., která zajišťuje provoz a technickou podporu PKS.

Studenti

Aneta kteří chtějí využít připojení tohoto typu, musí nejprve službu registrovat v systému PKS Aneta

vstoupit do Aneta
studenti

Předpokladem úspěšné registrace a aktivace internetu je mít přiděleno UČO, aktivní vztah k MU a mít v ubytovacím systému ISKaM aktivní ubytování na dané koleji.

Hoteloví hosté

kteří chtějí využít připojení tohoto typu, si vyzvednou na recepci daného objektu registrační kód k internetu. Pro zprovoznění internetu zadají na pokoji na svém počítači registrační kód do systému Aneta

vstoupit do Aneta
hoteloví hosté

Kde se lze připojit

Přehled počtu zasíťovaných pokojů (stav k 7.1.2014)

objekt počet
pokojů
počet
aktivních
portů
počet aktivních
portů na pokoji
kolej Klácelova 100 313 dle počtu lůžek
Komárov - bří. Žůrků
(kolej i hotel)
203 418 2
kolej Komárov - Sladkého 374 432 dle počtu lůžek
Kounicova
(kolej i hotel)
291 580 dle počtu lůžek
Mánesova 170 346 dle počtu lůžek ale max. 3
nám. Míru 64 247 dle počtu lůžek ale max. 4
Vinařská
(kolej i hotel)
601 1188 2
celkem 1970 3843

K danému datu je zasíťováno 96 % pokojů z celkové kapacity kolejí MU.

Parametry sítě

Páteř sítě mezi jednotlivými kolejemi je zajištěna optickými rozvody univerzitní sítě, kterou spravuje Ústav výpočetní techniky MU a je obecně dimenzována na 1 až 10 Gbps. Rozvod mezi zásuvkou na pokoji a prvním aktivním prvkem má na všech kolejích maximální přenosovou rychlost 100Mbps.

Jak se připojit

RJ-45

Informace jak se připojit najdete na adrese:

Podrobný návod pro připojení do PKS Aneta

v češtině

v angličtině

Nejčastější dotazy

Omezení na síti, pravidla

Síť lze využívat jen s respektováním následujících univerzitních pravidel:

Dále pro počítače využívající pro přístup k internetu kolejních routerů systému Aneta platí následující:

Limit přenosu dat / FUP

Přenos dat do internetu a zpět nesmí přesáhnout limit 15 GB za 1 den v časovém rozmezí cca 0:00 - 23:59. Data v rámci MU (IP 147.251.x.x) se nezapočítavají. Statistiky přenosů jsou dostupné na stránkách Aneta. V případě překročení limitu následuje snížení rychlosti přenosu na 1 Mbps do i z internetu (mimo univerzitní síť) na zbytek dne + další 3 celé dny.

Manipulace s IP nebo MAC (HW) adresami

Pokud dojde ze strany uživatele k manipulaci s IP adresou nebo MAC adresou, krádeži IP adresy nebo MAC adresy jiného uživatele, bude toto jednání administrátorem sítě vyhodnoceno jako bezpečnostní incident, narušení důvěrnosti a integrity a takovému uživateli bude zrušen přístup k počítačové síti na dobu nejvýše 30ti dnů.

Tabulka přehledu blokací

č. událost počet
dnů
přístup k síti
MU
147.251.x.x
internet
1 limit přenosu dat (15 GB / 24 h.) 3 1 Mbps
2 porušení autorských práv 5
3 porušení bezpečnostních pravidel sítě 7
4 jiná výjimečná událost až 30

Blokování příchozí komunikace a SMB

Rack Mánesova

Navazující komunikace počítače umístěného v systému PKS směrem ven do internetu (a univerzitní sítě) je propouštěna, vyjma komunikace využívající RPC, SMBFS a SMTP (porty 135, 137-139, 445 a 25), ta je blokována. Je možné používat veškeré služby spojené se sítí (např. WWW, FTP, SSH, Skype atd., kromě sdílení systému Windows).

Komunikace navazujícího spojení směrem dovnitř z internetu (a univerzitní sítě) na počítače zapojené v síti PKS je z důvodu bezpečnosti implicitně zakázána (mimo komunikaci v rámci jedné podsítě a ICMP paketů). Klient má možnost si potřebné porty sám povolit pomocí žádosti o povolení portů, kterou každý nalezne po přihlášení do Aneta.

Kontakt

V případě problémů, či dotazů je možno se obrátit na:

Servisní e-mail

admin(zavináč)pks(tečka)muni(tečka)cz

Hotline

Hotline firmy Computer System CZ s.r.o.: 581 030 939
Linka je plně k dispozici ve všední dny 8:00 - 18:00 hod.

Lokální správce

Na jednotlivých kolejích buďto e-mailem nebo osobně. Informace pro osobní kontakt naleznete na informační tabuli Vaší koleje. Lokální správce je dostupný každý všední den po dobu 1 hod. denně.

Útvar technických služeb a informačních technologií

V případě jiných, např. obecných dotazů ohledně PKS, netýká se řešení problémů s připojením, se můžete obrátit přímo na Útvar technických služeb a informačních technologií SKMU MU:

e-mail: sks(zavináč)skm(tečka)muni(tečka)cz