Aktuality

Aktuality Univerzitní centrum Šlapanice

Dobrá zpráva pro naše studenty a studentky.

13. května 2020

Rozhodnutí Magistrátu města Brna o  prominutí­ mí­stní­ho poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události.

Poplatníkům místního poplatku z pobytu na území Statutárního města Brna se promíjí místní poplatek z pobytu, stanovený obecně  závaznou vyhláškou Statutárního města Brna č.17/2019, o místních poplatcích za období­ od 25. 5. 2020 do 31. 12. 2020, a to v plné výši sazby stanovené vyhláškou z důvodu mimořádné události.

Renata Pavlicová, vedoucí ubytovacího provozu

Opatření a doporučení v souvislosti s šířením koronaviru

6. března 2020

Aktuální informace a doporučení pro studenty a zaměstnance MUNI najdete na stránce www.muni.cz/koronavirus

Bc. Kamil Kulíšek, ředitel

Oznámení o změně na pozici ředitele SKM MU

28. února 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
milé studentky, milí studenti,

dovoluji si vám oznámit, že po 20 letech služby pro Masarykovu univerzitu předávám k 1. březnu 2020 funkci ředitele Správy kolejí a menz panu Bc. Kamilu Kulíškovi, vítězi výběrového řízení, který do vedení SKM přichází z komerčního prostředí z pozice ředitele hotelu Slavia v Brně. Děkuji vám za výbornou spolupráci a přeji vám a SKM vše dobré a spokojenost s poskytovanými ubytovacími a stravovacími službami i v letech následujících.

Srdečně zdravím
Zdeněk Čížek

Ing. Zdeněk Čížek, ředitel