Aktuality

Menzy pokračují tak, jako dosud!

2. března 2021

Menzy a bufety MU pokračují tak, jak jste byli doposud zvyklí :-)

Od zítřka se vracíme k provozu včetně sezení a konzumace u stolu (mimo AR).

Bc. Tomáš Kala, manažer provozu stravovacích služeb

Zákaz vstupu do menz MU bez respirátoru

2. března 2021

Do menz a bufetů Masarykovy univerzity je zakázán s okamžitou platností vstup bez nasazeného respirátoru.

Prosím dodržujte bezpečnou vzdálenost minimálně 2 m.

Děkujeme za pochopení.

Bc. Tomáš Kala, manažer provozu stravovacích služeb

Informace pro studenty z České republiky, ubytované na kolejích

1. března 2021

POZOR DŮLEŽITÉ!!!!!

V souladu s Opatřeními vlády mohou být aktuálně ubytováni na kolejích studenti pro něž platí výjimky ze zákazu účasti na výuce, studenti, kteří čestně prohlásí, že nemají v ČR jiné bydliště, a zahraniční studenti.

Je nutné, aby studenti, kteří nemají povolenou výuku, vyplnili čestné prohlášení.

Pokud studenti takto neučiní, nemohou v současné době bydlet na kolejích a musí se odstěhovat.

Student, který dodá čestné prohlášení, je povinen respektovat Opatření Vlády ČR, týkající se omezení pohybu mimo okres Brno-město a nebude moci tento okres po dobu účinnosti opatření opustit

 Studenti toto čestné prohlášení  obdrží také na svůj školní email, je nutné ho vyplnit a neprodleně odevzdat na recepci příslušné koleje.

http://www.skm.muni.cz/doc/aktuality/2021-02-08-prohlaseni-k-ubytovani-na-koleji.pdf

 

 

Renata Pavlicová, vedoucí ubytovacího provozu

Další aktuality...