Aktuality

Volná lůžka

12. února 2019

Aktuálně volná lůžka je možné rezervovat přes ISKAM. Nástupy jsou možné od dnes do 24.2.2019.

Na koleje bez stálé recepční služby jsou nástupy možné pouze v pracovní dny 8-15:00 hod.

Studenti jiných VŠ mohou zaslat žádost o ubytování na koleje@skm.muni.cz - v žádosti je třeba uvést své osobníúdaje, datum nástupu a odchodu a jakou kolej preferujete.

Orientační počet volných lůžek najdete zde (určeno především pro studenty jiných VŠ, kteří nemají přístup do ISKAMu, studenti MU vidí v ISKAMu aktuální nabídku).

Studentům, kteří se neubytují bude rezervace zrušená a lůžko nabídnuté dalším zájemcům. K nástupu je na koleje je potřeba předložit OP/pas, ISIC a 2x ubytovací smlouvu vytisknutou z ISKAMu.

Rezervační kauce se neplatí, zaplatíte do 10 dnů od nástupu ubytovací kauci a poměrnou část kolejného za aktuální měsíc.Další informace k platbám najdete níže.

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb

Výměny kolejí

8. února 2019

Výměny jsou možné pouze první pracovní den v měsíci. Více informací najdete zde. Žádosti o výměnu posílejte nejdříve 25.2.2019 na adresu koleje@skm.muni.cz.

Výměny za volné lůžko budou možné pouze 1.3.2019 od 8.00 do 15.00 hod.

Aktuálně volná lůžka najdete zde

Žádosti o výměnu doručené před 25.2.2019 nebudou brány v potaz!

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb SKM MU

Změna ceny stravovaní v menzách SKM MU

23. ledna 2019

Vážení studenti, z důvodu snížení dotace MŠMT na stravování studentů o 6 mil. Kč  oproti minulému kalendářnímu roku a avizovanému navyšování provozních nákladů 2019, především cen energií, dojde od 1.2.2019 v kalkulaci jedné porce pro kategorii „student“ k navýšení průměrné ceny pro strávníka s DPH o 4,62 Kč oproti roku 2018. O změnách v cenotvorbě informoval ředitel SKM  dne 13. 12. 2018 členy Komise pro stravovací politiku Masarykovy univerzity.

Roman Tancoš, manažer provozu stravovacích služeb

Další aktuality...