Aktuality

Rezervace

10. srpna 2017

Momentálně jsou již všechna lůžka vyhrazena studentům prvního ročníku obsazena.

V průběhu srpna se budou lůžka uvolňovat a budou možné další rezervace nebo změny. Pro aktuální informace sledujte náš web.

Žádosti o zrušení rezervace budeme vyřizovat vždy v cca 8:30 a 13:00 hod v pracovní dny.

V pondělí 14.8.  dopoledne a v úterý 15.8. odpoledne  se budou rušit rezervace těch co neuhradí rezervační kauci, je zde šance, že se uvolní více lůžek.

Další volná lžka se budou uvolňovat až po 21.8.

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb

Úhrada rezervační kauce

4. srpna 2017

Studenti, kteří si lůžko rezervovali 1.8. musí uhradit rezervační kauci ve výši 1000,- Kč tak aby peníze byly nejpozději 10.8. na účtu MU, bez ohledu na to, zda pohledávka na kauci na SUPO je nebo ne. 11.8. je datum splatnosti.Ti kdo si rezervují lůžko později mají splatnost rezervační kauce 10 dní od provedení rezervace.

Pro úhradu kauce je nutné nejdříve aktivovat SUPO účet, kde se dozvíte variabilní symbol a číslo účtu MU. Bez správného variabilního symbolu nebude možné platbu přiřadit na SUPo a rezervační kauce nebude včas uhrazená. Není nutné posílat 50,- Kč aktivační poplatek, pošlete rovnou celou rezervační kauci!

Pokud nebude rezervační kauce v den splatnosti uhrazená, rezervace bude zrušená.

Rezervační kauce se uhradí automaticky v den splatnosti z disponibilního zůstatku na SUPO účtu v průběhu dne, není potřeba žádné další operace. Platby jsou každý den připisovány na SUPO po 13hod.

Je nutné zejména při převodu ze zahraničí počítat s dostatečnou časovou rezervou! Na převod počítejte 2-3  pracovní dny ze zahraničí i déle.

Všechny informace k úhradě kaucí a kolejného  najdete  zde a dále pak ve FAQ

Jana Hradilová, vedoucí UP SKM MU

Doplňující informace k rezervacím od 1.8.2017

31. července 2017

Pokud se vám nepodaří zarezervovat si lůžko na preferované koleji, je možné, že se nějaké lůžko v průběhu srpna uvolní (někdo nezaplatí kauci, zruší rezervaci). Rezervace můžete od 2.8. do konce srpna měnit, jak datum nástupu a odchodu, tak vybranou kolej. 1.8. nebudou možné editace rezervací.

Pokoje v koleji vinařská blok A2 je možné zatím rezervovat pouze do 30.4.2018. Pokud nastavíte pozdější datum, neuvidíte žádné volné pokoje.

Na kolejích nám.Míru jsou dočasně rezervace možné až od 16.9.2017.

Pro cizince  se nabízení pouze kolej Vinařská (A1 a A2), Kounicova a Sladkého, pokud chcete jinou kolej kontaktujte nás na kolej@skm.muni.cz (neplatí pro studenty ze Slovenka)

Nezapomeňte nejpozději do 10 dnů od provedení rezervace potvrdit ubytovací smlouvu a uhradit rezervační kauci, jinak bude vaše rezervace zrušená. Více informací k úhradě kaucí najdete zde

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb

Další aktuality...