News

Available beds

12th February 2019

Available beds can be booked via ISKAM.
Arrivals are possible from today till February 24th 2019, you can choose your arrival date within this range.

Students of other universities can apply for accommodation at koleje@skm.muni.cz - in your apply we need your name, birth date, passport number, nationality, arrival and departure date and which dormitory do you prefer.

You can find the current number of free beds here (especially for students of other universities who do not have access to ISKAM, MU students see the current offer at ISKAM).

The reservation of students who do not check in will be canceled and the bed will be offered to other students. To check in, you need to submit your ID/passport, the ISIC card and two copies of the accomodation agreement printed from ISKAM.

Reservation deposit is not paid - you will pay the accommodation deposit and a proportion of the accommodation fee for the current month within 10 days of arrival. For more information about payments, please see below.

Jana Hradilová, Accommodation Manager

Exchange of beds at the halls of residence

8th February 2019

Beds can be exchanged only on the first working day of each month. For more information please see the notice regarding the exchange of beds. Requests for an exchanges should be sent not earlier than February 25, 2019to koleje@skm.muni.cz.

Free bed exchanges will be possible only 1.3.2019 from 8 a.m. till 3 p.m.

Available beds you find here

Requests for exchanges received before February 25, 2019 will not be considered!

Jana Hradilová, accommodation manager

Změna ceny stravovaní v menzách SKM MU

23rd January 2019

Vážení studenti, z důvodu snížení dotace MŠMT na stravování studentů o 6 mil. Kč  oproti minulému kalendářnímu roku a avizovanému navyšování provozních nákladů 2019, především cen energií, dojde od 1.2.2019 v kalkulaci jedné porce pro kategorii „student“ k navýšení průměrné ceny pro strávníka s DPH o 4,62 Kč oproti roku 2018. O změnách v cenotvorbě informoval ředitel SKM  dne 13. 12. 2018 členy Komise pro stravovací politiku Masarykovy univerzity.

Roman Tancoš, manažer provozu stravovacích služeb

Other news...