Ubytování studentů

Správa kolejí a menz nabízí k ubytování 4 041 lůžek ve 12ti budovách kolejí v různých částech Brna a různých cenových relacích.

Ve všech kolejích je možnost internetového připojení Na každé koleji je k dispozici prádelna, TV místnost, studovna. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastní lednicí.

Aktuality

Výměny kolejí

21. listopadu 2016

Výměna kolejí za volné lůžko není v současné době možná. Výměny jsou možné vždy první pracovní den v měsíci. Více informací najdete zde.

O výměny k 1.12. je možné požádat nejdříve 28.11.2016.

Jana Hradilová, vedoucí UP SKM MU

Krátkodobé ubytování

19. října 2016

Na volných pokojích v kolejích Vinařská, Kounicova, Sladkého, bří. Žůrků a Mánesova je možné i krátkodobé ubytování studentů VŠ (např. pro studenty kombinovaného studia) za cenu 160 Kč až 250 Kč / noc dle typu koleje. Více informací v ceníku krátkodobého ubytování. Lůžko pro krátkodobé ubytování je možné rezervovat přímo u ubytovatelky příslušné koleje. Krátkodobé ubytování je možné pouze na kolejích se stálou recepční službou.

Jana Hradilová, vedoucí UP SKM MU

Volby kolejních rad pro ak.rok 2016/17

7. října 2016

Ředitel Správy kolejí a menz MU Ing. Zdeněk Čížek vyhlašuje na základě Směrnice MU 4/2014 Ubytování studentů v kolejích MU a dle Volebního a jednacího řádu pro reprezentace studentů ubytovaných v kolejích MU volby kolejních rad pro akademický rok 2016/17, které se uskuteční ve dnech 20.-27.10.2016 prostřednictvím aplikace e-volby.

Volby kolejních rad organizuje dosavadní kolejní rada jejichž členy najdete na http://www.skm.muni.cz/ubytovani.php?akce=415&lang=cz, kterým je možno zasílat případné kandidatury do 14.10.2016

V případě, že v dané koleji nebydlí žádný z dosavadních členů KR, volbu organizuje ubytovací provoz SKM MU. Jedná se o kolej Sladkého, Lomená, Vinařská A1.  Kandidatury pro tyto koleje zasílejte na mail hradilova@skm.muni.cz nejpozději do 14.10.2016

Jana Hradilová, vedoucí UP SKM MU

Další aktuality...

O kolejích