Ubytování studentů

Správa kolejí a menz nabízí k ubytování 3 825 lůžek v 11ti budovách kolejí v různých částech Brna a různých cenových relacích.

Ve všech kolejích je možnost internetového připojení Na každé koleji je k dispozici prádelna, TV místnost, studovna. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastní lednicí.

Aktuality

Volná lůžka

12. února 2019

Aktuálně volná lůžka je možné rezervovat přes ISKAM. Nástupy jsou možné od dnes do 24.2.2019.

Na koleje bez stálé recepční služby jsou nástupy možné pouze v pracovní dny 8-15:00 hod.

Studenti jiných VŠ mohou zaslat žádost o ubytování na koleje@skm.muni.cz - v žádosti je třeba uvést své osobníúdaje, datum nástupu a odchodu a jakou kolej preferujete.

Orientační počet volných lůžek najdete zde (určeno především pro studenty jiných VŠ, kteří nemají přístup do ISKAMu, studenti MU vidí v ISKAMu aktuální nabídku).

Studentům, kteří se neubytují bude rezervace zrušená a lůžko nabídnuté dalším zájemcům. K nástupu je na koleje je potřeba předložit OP/pas, ISIC a 2x ubytovací smlouvu vytisknutou z ISKAMu.

Rezervační kauce se neplatí, zaplatíte do 10 dnů od nástupu ubytovací kauci a poměrnou část kolejného za aktuální měsíc.Další informace k platbám najdete níže.

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb

Výměny kolejí

8. února 2019

Výměny jsou možné pouze první pracovní den v měsíci. Více informací najdete zde. Žádosti o výměnu posílejte nejdříve 25.2.2019 na adresu koleje@skm.muni.cz.

Výměny za volné lůžko budou možné pouze 1.3.2019 od 8.00 do 15.00 hod.

Aktuálně volná lůžka najdete zde

Žádosti o výměnu doručené před 25.2.2019 nebudou brány v potaz!

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb SKM MU

Nástup na koleje - jarní semestr

16. ledna 2019

Studenti, se ubytovávají dle data nástupu uvedeného na smlouvě.
Na kolejích bez stálé recepční služby - Tvrdého, nám.Míru, Mánesova a Veveří je nástup možný  pouze v pracovní dny 8-15 hod.

Při nástupu předložíte doklad totožnosti (OP nebo pas), ISIC kartu, 2x  vytisknutou a podepsanou ubytovací smlouvu.

Pokud má student zaplacenou rezervační kauci, má lůžko rezervované 5 dní od data na smlouvě. Pokud chcete nastoupit později je nutné požádat písemně o prodloužení rezervace nejpozději do dne nástupu uvedeného na smlouvě.
Pokud student nemá uhrazenou rezervační kauci (platí pouze pro nástupy do 1.2.) musí se ubytovat v den uvedeném na smlouvě.
Pokud se ve stanoveném termínu neubytujete bude rezervace zrušena a rezervační kauce propadne.

Kolejné se platí ode dne nástupu dle smlouvy (nejpozději od 17.2.) .

UPOZORNĚNÍ: Na některých kolejích není ubytovatelka. Ubytovatelka pro kolej Veveří je na Kounicova 50, ubytovatelka pro kolej Klácelova na koleji nám.Míru 4 a ubytovatelka pro kolej Sladkého je na bří.Žůrků 5.

Studenti, kteří mají rezervované lůžko v koleji Veveří se dostaví na kolej Kounicova 50. Ostatní studenti jdou přímo na recepci příslušné koleje.

Všechny důležité dokumenty k ubytovaní v ak.roce 2018/19 najdete zde

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb

Další aktuality...

O kolejích