Ubytování studentů

Správa kolejí a menz nabízí k ubytování 4 041 lůžek ve 12ti budovách kolejí v různých částech Brna a různých cenových relacích.

Ve všech kolejích je možnost internetového připojení Na každé koleji je k dispozici prádelna, TV místnost, studovna. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastní lednicí.

Aktuality

Rezervace lůžka

19. září 2016

Od 19.9.2016 je rezervace lůžka možná pouze zasláním žádosti z univerzitního mailu s uvedením UČO na adresu koleje@skm.muni.cz. V žádosti uveďte preferovanou kolej a datum nástupu a ukončení ubytování. O koleje si žádejte nejdříve týden před požadovaným nástupem, minimální délka ubytování do 30.11.2016.

Rezervace Vám bude potvrzená mailem s dalšími informacemi. Aktuálně volná lůžka jsou průběžně zveřejňovaná na webu

Jana Hradilová, vedoucí UP SKM MU

Úhrada ubytovací kauce a kolejného

19. září 2016

Kolejné se platí dopředu v aktuálním měsíci dle harmonogramu SUPO (peníze by však měly být na SUPO připsané 10.den v měsíci).
Pro nástupy na koleje ve dnech 17.-18.9. je jednotné  datum splatnoti mimo harmonogram 27.9.2016
Při nástupu v průběhu měsíce je kolejné splatné 10.den od nástupu. 
První měsíc se kromě kolejného platí ubytovací kauce. Ubytovací kauce je záloha na poslední měsíc dle ubytovací smlouvy (kauce se automaticky zúčtuje s posledním měsícem ubytování).Podrobné informace k platbám – jakým způsobem platit, najdete v Pokynu k úhradě kaucí a kolejného.
V září tedy platíte poměrnou část za září + ubytovací kauci mínus rezervační kauce. Pokud máte inkaso je potřeba mít nastavený dostatečný limit.

Pokud se ubytujete později,  než je datum nástupu na smlouvě, ať již ve lhůtě do 25.9. nebo později na základě rezervace, místo kolejného je Vám za tyto dny účtována náhrada za pozdní nástup.

Jana Hradilová, vedoucí UP SKM MU

Výměny kolejí

16. září 2016

Výměna kolejí za volné lůžko není v současné době možná. Výměny jsou možné vždy první pracovní den v měsíci. Více informací najdete zde.

O výměny k 3.10. je možné požádat nejdříve 29.9.2016.

Jana Hradilová, vedoucí UP SKM MU

Další aktuality...

O kolejích