About canteens and snack bars

We devote each day to the pursuit of satisfying your taste buds with our selection of modern cuisine.

News

Změna ceny stravovaní v menzách SKM MU

23rd January 2019

Vážení studenti, z důvodu snížení dotace MŠMT na stravování studentů o 6 mil. Kč  oproti minulému kalendářnímu roku a avizovanému navyšování provozních nákladů 2019, především cen energií, dojde od 1.2.2019 v kalkulaci jedné porce pro kategorii „student“ k navýšení průměrné ceny pro strávníka s DPH o 4,62 Kč oproti roku 2018. O změnách v cenotvorbě informoval ředitel SKM  dne 13. 12. 2018 členy Komise pro stravovací politiku Masarykovy univerzity.

Roman Tancoš, manažer provozu stravovacích služeb

Veveří snack bar reopening

9th November 2018

Dear guests,

as of Friday November 16th the Veveří snack bar will be open again. Monday to Fridays until 3.00 PM.

Roman Tancoš, Catering Services Manager

MobilKredit 2 - new version of the application

17th October 2018

Dear guests,
there have been changes in the MobilKredit application for our catering services.

In order for the application to work properly, you need to install the new version - MobilKredit 2. This concerns Android and iOS.

The original MobilKredit application (by Lukáš Novák / AstrumQ Interactive) is no longer supported and we recommend uninstalling it.

Roman Tancoš, Catering Services Manager

Other news...