Aktuality

Výměny kolejí

23. ledna 2020

Výměny kolejí budou možné v pondělí 3.2.2020. Více informací najdete zde. Žádosti o výměnu k 3.2.2020 posílejte prosím nejdříve 30.1.2020 na adresu koleje@skm.muni.cz.

Výměny za volné lůžko budou možné pouze v případě, že budou uspokojeni všichni žadatelé o koleje.

Aktuálně volná lůžka najdete zde

Žádosti o výměnu doručené před 30.1.2020 nebudou brány v potaz.

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb SKM MU

Aktuální rezervace

19. prosince 2019

Z důvodu omezeného provozu jednotlivých kolejí v průběhu vánočních svátků a zahájeníé rezervací na jarní semestr aktuálně ubytovaných studentů nebudou do 5.1.2020 možné online rezervace kolejí.
Pokud byste měli zájem o rezervaci je nutné v tomto období zaslat mail přímo na ubytovatelku jednotlivých kolejí nebo na koleje@skm.muni.cz

Jana Hradilová. manažerka provozu ubytovacích služeb

Poplatek z pobytu

17. prosince 2019

Na základě novely zákona 565/1990Sb a obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna 17/2019 o místních poplatcích s účinností od 1.1.2020 jsme povinni účtovat k ubytování kratšímu než 61 dní poplatek z pobytu. Tento poplatek se odvádí příslušné městské části.
Aktuální sazba poplatků je pro Brno- střed (Klácelova, nám. Míru, Tvrdého, Veveří, Vinařská, Grohova) - 21 Kč/noc, Brno-jih (bří. Žůrků a Sladkého) - 21 Kč/noc, Brno-Královo pole (Mánesova, Kounicova) - 15 Kč/noc, Brno-Židenice (Čejkova) - 21 Kč/noc.

Plné znění vyhlášky vč. příloh na úřední desce Brna.

Jana Hradilová. manažerka provozu ubytovacích služeb

Další aktuality...