Aktuality

Nástup na koleje - jarní semestr

16. ledna 2019

Studenti, se ubytovávají dle data nástupu uvedeného na smlouvě.
Na kolejích bez stálé recepční služby - Tvrdého, nám.Míru, Mánesova a Veveří je nástup možný  pouze v pracovní dny 8-15 hod.

Při nástupu předložíte doklad totožnosti (OP nebo pas), ISIC kartu, 2x  vytisknutou a podepsanou ubytovací smlouvu.

Pokud má student zaplacenou rezervační kauci, má lůžko rezervované 5 dní od data na smlouvě. Pokud chcete nastoupit později je nutné požádat písemně o prodloužení rezervace nejpozději do dne nástupu uvedeného na smlouvě.
Pokud student nemá uhrazenou rezervační kauci (platí pouze pro nástupy do 1.2.) musí se ubytovat v den uvedeném na smlouvě.
Pokud se ve stanoveném termínu neubytujete bude rezervace zrušena a rezervační kauce propadne.

Kolejné se platí ode dne nástupu dle smlouvy (nejpozději od 17.2.) .

UPOZORNĚNÍ: Na některých kolejích není ubytovatelka. Ubytovatelka pro kolej Veveří je na Kounicova 50, ubytovatelka pro kolej Klácelova na koleji nám.Míru 4 a ubytovatelka pro kolej Sladkého je na bří.Žůrků 5.

Studenti, kteří mají rezervované lůžko v koleji Veveří se dostaví na kolej Kounicova 50. Ostatní studenti jdou přímo na recepci příslušné koleje.

Všechny důležité dokumenty k ubytovaní v ak.roce 2018/19 najdete zde

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb

Výměny kolejí

10. ledna 2019

Výměny jsou možné pouze první pracovní den v měsíci. Více informací najdete zde. Žádosti o výměnu posílejte nejdříve 28.1.2019 na adresu koleje@skm.muni.cz.

Výměny za volné lůžko budou možné pouze 1.2.2019 od 8.00 do 15.00 hod.

Aktuálně volná lůžka najdete zde

Žádosti o výměnu doručené před 28.1.2019 nebudou brány v potaz!

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb SKM MU

Rezervace lůžek na jarní semestr

2. ledna 2019

Rezervace lůžek na jarní semestr bude možná od 3.1.2019 od 9:00 hod prostřednictvím systému ISKAM.

Nástupy na koleje je možné nastavit už v průběhu ledna. Nejzazší termín nástupu je 17.2.2019. Na koleje bez stálé recepční služby jsou nástupy možné pouze v pracovní dny 8-15:00 hod.

Pro nástupy 1.2.2019 a později je nutné uhradit nejpozději do 10 dnů od provedení rezervace rezervační kauci vy výši 1000,- Kč prostřednictvím SUPO. Více informací najdete v pokynu k úhradě kaucí a kolejného

Studentům, kteří se v termínu nástupu neubytují bude rezervace zrušená a lůžko nabídnuté dalším zájemcům. K nástupu je na koleje je potřeba předložit OP/pas, ISIC a 2x ubytovací smlouvu vytisknutou z ISKAMu.

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb

Další aktuality...