Aktuality

Aktuality všech sekcí

Výměny kolejí

7. listopadu 2019

Výměny jsou možné pouze první pracovní den v měsíci. Více informací najdete zde. Žádosti o výměnu ke 2.12.2019 posílejte nejdříve 27.11.2019 na adresu koleje@skm.muni.cz.

Výměny za volné lůžko budou možné pouze v případě, že budou uspokojeni všichni žadatelé o koleje.

Aktuálně volná lůžka najdete zde

Žádosti o výměnu doručené před 27.11.2019 nebudou brány v potaz!

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb SKM MU

Rekreační středisko Cikháj má nového majitele

6. listopadu 2019

Novým majitelem rekreačního střediska Cikháj, jehož provoz byl pro univerzitu dlouhodobě ztrátový, je společnost Eido rent s.r.o., která objekt od univerzity koupila v aukci za pět milionů korun. Objekt bude i po změně majitele dál sloužit pro rekreační účely a nový majitel nabízí zájemcům z Masarykovy univerzity možnost ubytování. Pro vzdělávací a výukové kurzy a pobyty bude nadále univerzita využívat vlastní Univerzitní centrum v Telči.

Zdroj: Newsletter pro zaměstnance, listopad 2019

Ing. Zdeněk Čížek, ředitel

Odstávka pevná síť kolej Klácelova

25. října 2019

Na koleji Klácelova proběhne v průběhu čtvrtku 31. 10. 2019 několikahodinová odstávka internetu poskytovaného prostřednictvím pevného připojení PKS Aneta (kabelem), z důvodu naléhavé potřeby změny IP adresace. Internet v síti WiFi (eduroam i Hotel-SKM) zůstane funkční.

Snahou bude dobu odstávky minimalizovat.

Po zprovoznění pevné sítě bude nutno si znovu registrovat váš počítač v systému PKS Aneta a získat novou IP adresu, jinak internet nebudete mít funkční.

Ing. František Dočekal, vedoucí UTS a IT

Potvrzení o zajištění ubytování

4. října 2019

Upozorňujeme zahraniční studenty, že  „Potvrzení o zajištění ubytování“ pro účely udělení nebo prodloužení víz se vystavuje pouze na základě písemné žádosti zaslané emailem na adresu koleje@skm.muni.cz a to minimálně týden před Vaší návštěvou na OAMP.

Od 1.8.2019 NEZASÍLÁME tato potvrzení na zastupitelské úřady/velvyslanectví ČR v zahraničí.

Potvrzení zasíláme datovou schránkou na příslušné úřadovny OAMP pouze v pondělí, středu a pátek!!!!!!

Zažádejte si proto o své Potvrzení včas!!!!

Potvrzení může být vystaveno pouze v případě, že máte uhrazené všechny pohledávky a Váš SUPO účet nevykazuje dluh za ubytování!!!!

Lucie Wagnerová, ubytovací provoz SKM

Aktuální informace

24. září 2019

Rezervace volných lůžek je možná pouze online prostřednictvím ISKAM  zde také najdete aktuální nabídku volných lůžek. Orientační počet volných lůžek najdete také zde

U těchto rezervací se již neplatí rezervační kauce. Nástup je možný pouze v pracovní dny (na kolejích se stálou recepční službou po domluvě i o víkendu). Rezervace je možné provádět cca max. týden před plánovaným nástupem. Po rezervaci je nutné potvrdit v ISKAM elektronicky ubytovací smlouvu.

Je nutné se ubytovat v den, který si nastavíte na smlouvě.  Pokud se ale v den nástupu, který si vyberete neubytujete bude rezervace zrušená a lůžko uvolněné dalšímu zájemci.

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb

Volby kolejních rad pro ak.rok 2019/20

24. září 2019

Ředitel Správy kolejí a menz MU Ing. Zdeněk Čížek vyhlašuje na základě Směrnice MU 4/2014 Ubytování studentů v kolejích MU a dle Volebního a jednacího řádu pro reprezentace studentů ubytovaných v kolejích MU volby kolejních rad pro akademický rok 2019/20, které se uskuteční ve dnech ve dnech 14.-24.10.2019 prostřednictvím aplikace e-volby.

Volby kolejních rad organizuje dosavadní kolejní rada jejichž členy najdete na www.skm.muni.cz/kolej/kolejni-rada, kterým je možno zasílat případné kandidatury do 4.10.2019.

V případě, že v dané koleji nebydlí žádný z dosavadních členů KR, volbu organizuje ubytovací provoz SKM MU. Jedná se o kolej Sladkého, Kounicova, Mánesova, nám. Míru, Vinařská A1 a A2.  Kandidatury pro tyto koleje zasílejte na mail hradilova@skm.muni.cz nejpozději do 4.10.2019

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb SKM MU

Informace pro studenty nejen prvních ročníků

16. září 2019

Vyšel nový zpravodaj SKM MU, ve kterém zveřejňujeme informace o stravování a ubytování na Masarykově univerzitě pro rok 2019/20.

Roman Tancoš, manažer provozu stravovacích služeb

Obnovení provozu bufetu Veveří

13. září 2019

Vážení strávníci,

od pondělí 16. 09. bude obnoven provoz pouze bufetu Veveří s prozatímní otevírací dobou PO - Pá do 15:00 hod.

Roman Tancoš, manažer provozu stravovacích služeb

MobilKredit - menzy ve Vašem mobilu

13. září 2019

Vážení strávníci,
svůj stravovací účet můžete obsluhovat i prostřednictvím mobilního telefonu pomocí aplikace MobilKredit. Tato aplikace Vám umožní zobrazit aktuální dostupnou nabídku jídel v konkrétní výdejně, objednávat jídla dopředu, kontrolovat historii Vašeho účtu - to vše přímo ve Vašem mobilním telefonu.

Jak aplikaci nainstalovat se dozvíte na stránce MobilKredit.

Zobrazení aktuální dostupné nabídky jídel bylo nově zapracováno i do on-line aplikace WebKredit.

Roman Tancoš, manažer provozu stravovacích služeb

Úhrada ubytovací kauce a kolejného

10. září 2019

Kolejné se platí dopředu v aktuálním měsíci dle harmonogramu SUPO (peníze by však měly být na SUPO připsané 10.den v měsíci).
Při nástupu v průběhu měsíce je kolejné splatné 10.den od nástupu.
První měsíc se kromě kolejného platí ubytovací kauce. Ubytovací kauce je záloha na poslední měsíc dle ubytovací smlouvy (kauce se automaticky zúčtuje s posledním měsícem ubytování). Podrobné informace k platbám – jakým způsobem platit, najdete v Pokynu k úhradě kaucí a kolejného.

Informace potřebné k úhradě rezervační kauce a kolejného ze zahraničí (IBAN, Swift) najdete zde.
Na převod ze zahraniční banky (např. Slovenska) počítejte tak 4 pracovní dny. Poté co je platba připsána na účet MU v KB, jsou peníze na SUPO účtu studenta až druhý den po 13 hod.

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb SKM MU

Poplatek za komunální odpad

29. srpna 2019

Od  roku 2013 se vztahuje povinnost platit poplatek za komunální odpad i na všechny cizince, kteří se na území Brna zdržují více jak 90 dní. Tento místní poplatek nijak nesouvisí s úhradou kolejného. SKM k tomuto poplatku nemá a neposkytuje další informace.
Všechny informace najdete nebo žádejte na webu na Magistrátu města Brna.
Nejčastější dotazy na webu MMB

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb SKM MU

Nástup na koleje

28. srpna 2019

Hlavní nástup na koleje je vyhlášen ve dnech 14.9. a 15.9.2019  8:00-18:00.

Studenti, kteří mají dřívější rezervaci se ubytovávají dle data nástupu uvedeného na smlouvě.
Při nástupu předložíte doklad totožnosti (OP nebo pas), ISIC kartu.

Studenti 1.roč. kteří ještě nemají ISIC kartu ji mohou předložit dodatečně v následujícím týdnu. V kolejích kde ISIC slouží ke vstupu do budovy dostanete kartu náhradní.

Pokud vám nevyhovuje nástup ve vyhlášených dnech a máte zaplacenou rezervační kauci, máte lůžko rezervované do 22.9.2019 vč. Pokud chcete nastoupit později je nutné požádat písemně o prodloužení rezervace nejpozději do dne nástupu uvedeného na smlouvě - mailem na adresu koleje@skm.muni.cz

Na kolejích bez stálé recepční služby - Tvrdého, nám.Míru, Mánesova a Veveří je nástup možný (mimo vyhlášených dnů nástupu) pouze v pracovní dny 8-15 hod.

Kolejné se platí ode dne nástupu dle smlouvy (nejpozději od 15.9.) 

Pokud se ve stanoveném termínu neubytujete bude rezervace zrušena a rezervační kauce propadne.


UPOZORNĚNÍ: Na některých kolejích není ubytovatelka. Ubytovatelka pro kolej Veveří je na Kounicova 50, ubytovatelka pro kolej Klácelova na koleji nám.Míru 4 a ubytovatelka pro kolej Sladkého je na bří.Žůrků 5.

Studenti, kteří mají rezervované lůžko v koleji Veveří se dostaví na kolej Kounicova 50. Ostatní studenti jdou přímo na recepci příslušné koleje.
Všechny důležité dokumenty k ubytovaní v ak.roce 2019/20 najdete zde

Jana Hradilová, manažerka rovozu ubytovacích služeb SKM MU

Editace ubytovacích smluv

21. srpna 2019

Editace ubytovacích smluv je možná pouze do 29.8.2019, poté budou smlouvy potvrzené ze strany SKM MU a již nebudou možné žádné změny.

Smlouvy, které nebudou potvrzené ze strany studenta, nemůže SKM MU potvrdit a budou zrušené.

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb

Rezervace 31.7.2019

30. července 2019

31.7.2019 v 10:00 budou zahájené rezervace lůžek pro ak.rok 2019/20. rezervace jsou možné pouze elektronicky prostřednictvím aplikace ISKAM. Jiný způsob rezervací není možný.

Bližší informace najdete níže, zde připomínáme nejzákladnější body:

- po přihlášení do ISKAMU dostane student časový údaj, kdy se bude moct znovu přihlásit a rezervovat si lůžko. POZOR – student pouze dostane informaci, kdy se bude moci přihlásit do systému, nezaručuje mu to pořadí ve frontě! Je nutné se přihlásit co nejdříve dle uvedeném termínu a zarezervovat si lůžko.

- po rezervaci lůžka je nutné potvrdit ubytovací smlouvu (není potřeba elektronický podpis) a nejpozději do 10 dnů uhradit rezervační kauci ve výši 1000,- Kč. 10.den MUSÍ být platba na SUPO. Pokud teprve 10.den zadáte příkaz k úhradě, platba přijde pozdě a rezervace bude zrušená. Na převod mezi bankami počítejte 2-3 pracovní dny, ze Slovenska i déle. Všechny informace k úhradě kauce najdete zde

- nebude-li včas uhrazená rezervační kauce a potvrzená smlouva, bude rezervace zrušená

- rezervace je od 1.8. možné editovat - měnit datum nástupu a ukončení, v den rezervací nejsou editace možné

- kapacita volných lůžek je omezená, předpokládá se, že volné lůžko se nedostane na všechny studenty. Ti, kterým se lůžko nepodaří zarezervovat, mají šanci za cca 12 dní kdy se budou rušit rezervace těch co neuhradí rezervační kauci. do té doby se mohou uvolňovat jednotlivá lůžka, pokud sám někdo zruší rezervaci.

- v žádném případě není rezervace možná, pokud student není zapsaný ke stuidu, nemá aktivní studium na MU. V současné době také neposkytujeme ubytování studentům jiných VŠ.

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb

Platba rezervační kauce

16. července 2019

Vzhledem k opakujícím se dotazům, týkajících se úhrady rezervační kauce doplňuji tuto informaci:
všechny pohledávky se vždy automaticky uhradí z disponibilního zůstatku Vašeho SUPO účtu v den svojí splatnosti. Tuto informaci najdete ve výpisu ze SUPO účtu. Podmínkou pro úspěšnou platbu je dostatečný disponibilní zůstatek a samozřejmě aktivovaný SUPO účet. Po úhradě se kauce zobrazí jako "blokovaný zůstatek". Příchozí platby jsou na SUPO připisovány každý pracovní den ve 13:00 hod.

Lucie Wagnerová, ubytovací provoz SKM

Rezervace lůžka pro ak.rok 2019/20 - studenti 1.ročníku

28. května 2019

Studenti nastupující do 1.ročníku si můžou lůžko rezervovat až po zápisu ke studiu od 31.7.2019. Zahraniční studenti (studenti, kteří mají trvalé bydliště mimo ČR a SR) na vyhrazená lůžka od 8.7.2019.

Rezervace lůžka budou dle harmonogramu spuštěny v oba výše uvedené termíny v 10:00 v aplikaci ISKAM

Ceník kolejného, vzor smlouvy a další důležité informace najdete v Dokumentech

V koleji Vinařská - blok A2 bude z důvodu plánované rekonstrukce možné uzavřít zatím ubytovací smlouvu pouze do 30.4. 2020. V průběhu únoru/března 2020 bude možné smlouvu prodloužit v rámci aktuálně volných lůžek v kolejích MU.

Do 10 dnů od provedení rezervace je nutné uhradit rezervační kauci. Pokud nebude kauce včas a v plné výši uhrazená bude rezervace lůžka zrušená. Více informací najdete v Pokynu k úhradě kaucí a kolejného.

Pročíst si také můžete náš zbrusu nový Zpravodaj

Nenašli jste informace které hledáte? Než pošlete e-mail, zkuste se ještě podívat do nejčastějších dotazů.

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb

Prodej slavnostních vín MUNI 100 na všech bufetech a menzách MU

15. května 2019

Vážení hosté,

na všech bufetech a menzách MU si můžete zakoupit slavnostní vína MUNI 100:

Slavnostní víno červené Cuvée MUNI 100 v dárkové tašce za 360 Kč
Slavnostní šumivé víno MUNI 100 v dárkové tašce za 220 Kč

Roman Tancoš, manažer provozu stravovacích služeb

Zrušení rezervace

6. května 2019

Rezervaci lůžka ze strany studenta lze zrušit pouze písemně nejpozději dne 31. 8. 2019 zasláním e-mailu na adresu koleje@skm.muni.cz. Nestačí pouze zrušit podpis smlouvy!

Po potvrzení ze strany SKM, že byla rezervace zrušená, bude rezervační kauce odblokována na SUPO účtu studenta, odkud si ji student může převést na svůj bankovní účet.

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb

Zeleninová příloha v nabídce

1. května 2019

Vážení strávníci,
k minutkovým jídlům si můžete místo klasických příloh vybrat i zdravější variantu v podobě teplé zeleninové přílohy, a to za stejnou cenu.

Další možností je zvolit k  jídlu některou z klasických příloh a k tomu si navíc dopřát zeleninovou přílohu za cenu 10,- Kč.

Roman Tancoš, manažer provozu stravovacích služeb

Vkládání kreditu na stravovací karty

1. května 2019

Vážení zákazníci,
z důvodu zabezpečení plynulého výdeje a prodeje ve stravovacích provozech MU, využívejte prosím při vkládání kreditu na stravovací karty možnosti bezhotovostního převodu mezi celouniverzitním systémem SUPO a stravovacím systémem Webkredit. Více informací a postup neleznete v části "Propojení SUPO-Kredit".

Vklad na stravovací účet je možné vložit i ve stravenkách. Pokladní akceptují určené druhy stravenek v různé nominální hodnotě. Výběr z účtu v hotovosti u pokladen je limitován částkou 100,- Kč. Vyšší částku může strávník vybírat u provozního menzy.

Roman Tancoš, manažer provozu stravovacích služeb

WiFi připojení v kolejích MU

1. dubna 2019

V průběhu jarního semestru bylo dokončeno pokrytí WiFi eduroam na všech kolejích MU.

Návod pro připojení do sítě eduroam.

Pro správnou funkčnost systému je nezbytné trvalé vypnutí vlastních WiFi routerů a hotspotů v souladu s pokynem Použití vnesených elektrických spotřebičů do kolejí MU, Článek 2, bod 9.

V případě problémů s připojením je možno se obrátit na tyto kontakty.

Pro přístup na internet pro neuniverzitní ubytované klienty WiFi Hotel-SKM.

Ing. František Dočekal, vedoucí UTS a IT

Informace k ak.roku 2019/2020

29. března 2019

V sekci dokumenty byly zveřejněné informace k ak.roku 2019/20 - Pravidla, harmonogram a nový ceník kolejného. V nárůstu cen se projevilo zejména zvýšení cen energií v letošním roce o více jak 25% a dále také zákonné navýšení minimálních mezd.

Z novinek pro příští ak.rok pak upozorňujeme na zkrácení výpovědní lhůty na 1 měsíc, smlouvy o ubytování se budou podepisovat pouze elektronicky a lůžko si mohou rezervovat pouze aktivní studenti MU (studenti jiných VŠ až v připadě volné kapacity na konci prázdnin).  Ubytovací řád pro ak. rok 2019/20 bude aktualizovaný v souladu s novou ubytovací smlouvu v průběhu jarního semestru.

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb

Rozšíření služeb v menzách MU

7. ledna 2019

Vážené dámy a pánové, zaměstnanci a studenti,
při příležitosti zahájení Akademického roku jsme pro Vás připravili další rozšíření našich služeb:

- V Akademické menze na Moravském nám. v nově otevřeném " Vegan baru " mohou příznivci Raw stravy ochutnat výrobky připravené našimi kuchaři proškolenými odbornými lektory pod záštitou Asociace kuchařů a cukrářů ČR, jejíž jsme členy.

- Jídelní  lístky jsou prezentovány ve WebKreditu v sekci aktuální jídelníčky a pod anglickou vlaječku se zobrazí aktuální nabídka v anglické verzi. Využijte aplikaci MobilKredit a vše ovládejte mobilním telefonem.

 V nabídce jídel jsou také označeny alergeny obsaženy v potravinách, dle čísel v tabulce, která je uvedena v sekci aktuální jídelníčky včetně legendy.

 - Pravidelně Vás budeme informovat o gastronomických akcích mezinárodních kuchyní probíhajících každý měsíc na jednotlivých menzách.

Roman Tancoš, manažer provozu stravovacích služeb

Ubytovací stipendium

1. září 2017

Informace o ubytovacím stipendiu a žádost o ubytovací stipendium najdete v IS MU. Ubytovací stipendium není v kompetenci SKM MU. Pro bližší informace kontaktujte prosím studijní odd. rektorátu MU.

Jana Hradilová, manažerka rovozu ubytovacích služeb SKM MU

Změna autentizace WebKredit

12. července 2017

Vážení strávníci,
od 12. 7. 2017 dochází pro aktivní osoby MU (studenty, zaměstnance) ke změně způsobu přihlášení k systému WebKredit pomocí jednotného přihlášení na Muni. Pro přihlášení prosím použijte UČO a primární heslo na MU.

Roman Tancoš, manažer provozu stravovacích služeb

Eduroam - změna nastavení

11. dubna 2017

12. dubna 2017 dopoledne dojde ke změně v nastavení sítě EDUROAM na celé MU. Pokud budete mít problém s připojením, využijte prosím pro opravu konfigurační nástroj https://cat.eduroam.org/. Změny se netýkají sítě MUNI, ale pouze EDUROAM.

Podrobnější informace na wiki.ics.muni.cz.

Ing. František Dočekal, vedoucí UTS a IT

Zvýšení limitu pro pevné připojení PKS

16. prosince 2015
Od 15.12.2015 došlo ke zvýšení limutu dat pro pevné připojení PKS (Aneta) z 10 GB / 1 den na 15 GB / 1den. Blíže PKS / Omezení na síti...
Ing. František Dočekal, vedoucí UTS a IT