ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Každý Čech ročně vyprodukuje průměrně půl tuny odpadu. V produkování odpadu patří Češi k evropskému průměru, šest z deseti obyvatel Česka navíc veškerý odpad doma třídí.

Svoz komunálního odpadu

Komunální odpad sváží společnost FCC Česká republika, s.r.o. Jedná se především o vytříděný papír, sklo, plast a směsný komunální odpad.

Společnost FCC provádí zpracování separovaných komunálních odpadů z barevných kontejnerů na třídicích linkách - např. v pražských Ďáblicích, v Úholičkách u Kralup n. Vltavou nebo v Lovosicích. Upravený odpad z těchto linek je předáván k následné recyklaci. Zbývá ale určitá část odpadů nepoužitelná k dalšímu ekonomickému zpracování. Přitom ještě mají potenciál pro energetické využití, které je v hierarchii nakládání s odpady předřazené před prostým uložením na skládky. Jedná se o směsný komunální odpad, zbytky z třídění separovaných komunálních odpadů, znečištěné odpady neumožňující jejich materiálové využití a také některé odpady z průmyslového a živnostenského sektoru, které nelze recyklovat především kvůli jejich složení (např. odpady kompozitních materiálů). Energie z odpadu je považována za alternativní zdroj energie. Je dostupná a z části obnovitelná. Energetické využití nabízí řešení pro jeho bezpečné zpracování a zároveň eliminuje emise skleníkových plynů ze skládek a z využívání fosilních paliv. Využití odpadu k výrobě energie může významně přispět k řešení uspokojení poptávky po energiích, jejichž výroba není závislá uhlí, ropě a zemním plynu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info