Hlášení závad

V souladu s Pokynem Masarykovy univerzity č. 8/2017 Ubytovací řád vysokoškolských kolejí, čl. 9, bod 3e (bezodkladně hlásit zápisem do elektronické knihy závad nebo na příslušné recepci škody nebo závady zjištěné v objektu koleje, výskyt infekčních onemocnění, nežádoucího hmyzu nebo parazitů) jsou studenti povinni závady zadávat do „Knihy závad“ v ubytovacím systému ISKaM:

Kniha závad

Pokud nebude závada elektronicky zadána, nebude na ni brán ze strany SKM zřetel a nebude řešena.

JAK ZADAT ZÁVADU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info