USKM

USKM – Udržitelná správa kolejí a menz. Oblast univerzitního stravování je sekcí s velkým potenciálem pro realizaci udržitelných iniciativ.

Naše cíle

Globální oteplování je velký problém, kterému jako lidstvo čelíme. Je způsobené člověkem a jeho nešetrným chováním k planetě a má obrovský dopad na průběh počasí na Zemi.

Ke změnám klimatu docházelo i v minulosti, ale současné změny jsou rychlejší než všechny známé události v historii Země. Hlavní příčinou jsou emise skleníkových plynů, především oxidu uhličitého (CO2), oxidu dusného (N2O) a methanu (CH4).

Každý člověk, stejně tak každá společnost, by se měl snažit o snižování emisí, které podle vědců globální oteplování způsobují. I my se o to snažíme. Rozumíme nezastupitelné roli zdravého životního prostředí a cítíme potřebu odpovědného zacházení s přírodními zdroji.

Přece nikdy není pozdě, abychom se začali starat, dělali správnou věc. Důležité ale je, abychom tyto správné věci začali dělat co nejdříve a všichni společně!

Začít bychom měli každý sám u sebe a společně vychovali nové generace lidí, pro které bude ohleduplnost k životnímu prostředí a respektování přírody samozřejmostí.

Masarykova univerzita klade velký důraz jak na pestrou a vyváženou nabídku kvalitních jídel včetně veganských a bezlepkových, tak na lokálnost používaných surovin. Minimalizace odpadu a jeho další využití je již samozřejmostí.

Fungování kolejí a menz má zásadní podíl na celkové spotřebě vody, energie a tvorbě odpadu univerzity, proto je nezbytné k této oblasti přistupovat velmi zodpovědně a komplexně. Při nákupu surovin a energií pro SKM je rovněž nezbytné postupovat podle principů odpovědného nakupování.

Hlavní cíle

  • Zlepšení komunikace se studenty a veřejností
  • Optimalizace rozsahu a kvality služeb poskytovaných Správou kolejí a menz MU v oblasti ubytování a stravování vedoucí k dosažení očekávaného standardu.
  • Implementace investiční strategie Správy kolejí a menz MU.
  • V souladu s principy udržitelného rozvoje nakládat se zdroji energie, vodou a odpady
  • Zavádění systémových opatření pro snižování objemu produkovaného nerecyklovatelného odpadu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info