ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Každý Čech ročně vyprodukuje průměrně půl tuny odpadu. V produkování odpadu patří Češi k evropskému průměru, šest z deseti obyvatel Česka navíc veškerý odpad doma třídí.

Tukové jímky

Není nám lhostejné, co se děje s odpadními tuky. Proto jsme vysoutěžili společnost SEBAK spol., s.r.o., která zajišťuje vývoz tukových jímek, tzv. lapolů, z každého provozu. Společnost SEBAK spol s.r.o. následně tyto tuky vyčerpá a odváží je do společnosti EFG Vyškov BPS, která je ekologickou cestou využívá a nadále zpracovává ve svých bioplynových stanicích na bioplyn a organicko-minerální hnojivo. Způsob zpracování odpadu v EFG Vyškov BPS je technologicky nejvyspělejší a k životnímu prostředí nejšetrnější, který v ČR existuje. Stanice pracuje v kontinuálním mezofilním režimu (okolo 40 °C) a má povolení na zpracování 11 000 tun bioodpadu za rok, což odpovídá produkci cca 1 700 000 Nm³ bioplynu a 8 000 tun organicko-minerálního hnojiva. Vzhledem k tomu, že jsou tyto produkty dále beze zbytku využívány, jedná se o zařízení s maximálním využitím zpracovávaného odpadu. Kromě materiálového využití hnojiva přispívá technologie anaerobní fermentace k ochraně životního prostředí především tím, že při likvidaci bioodpadu na rozdíl od kompostování a skládkování nevypouští do ovzduší metan, oxid uhličitý a výpary amoniaku, které přispívají ke změnám klimatu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info