UDRŽITELNÉ NAKUPOVÁNÍ

SKM při běžném provozu nakupuje potraviny formou centralizovaného systému FirstBuySale.

Orientace na lokální dodavatele a české potraviny

Již v květnu roku 2015 jsme se zapojili, jako první vysoká škola, do projektu společnosti Anete, podporovaného Ministerstvem zemědělství s názvem f-regiony®. Cílem projektu f-regiony® bylo otevřít trh hromadného stravování regionálním výrobcům (zejména prvovýrobcům a prvopěstitelům) a jejich produktům. Projekt byl neziskový a poskytoval účastníkům organizační, marketingovou a technickou podporu směřující k dosažení cíle projektu – nabídnout koncovým strávníkům jídla uvařená ze surovin nejlépe z jejich regionu. Tento projekt měl ale spoustu úskalí. Největší problém byl zařídit logistiku dodávání zboží v potřebném množství a krátké době od prvovýrobců do skladů našich menz. Malí regionální výrobci totiž nejsou většinou schopni své zboží dopravit dle potřeb zákazníka až k němu do kuchyně. Nakonec se zapojili i velcí distributoři potravin, jako Bidfood, Bikos, Exver apod., kteří začali nakupovat potraviny od regionálních výrobců a distribuovat je koncovým zákazníkům. Většina surovin, které dnes projdou našimi skaldy pochází z České republiky.

Prioritu by před výhradním cenovým hlediskem mělo dostat udržitelné veřejné zadávání s ohledem na lokálnost, sezónnost a další environmentální aspekty. Preference environmentálního hlediska výběru dodavatele může znamenat vyšší nákupní cenu suroviny, ale ukazuje se, že orientace na lokální dodavatele je v některých případech i ekonomicky výhodnější.

Mezi naše stálé dodavatele patří např.: Jatka Ivančice, s. r. o., Kroutil, s. r. o., Mlékárna Olešnice, a. s., BSHB,s. r. o., Exrudo Bečice, s. r. o. a spoustu dalších. Vzhledem k velikosti provozu SKM, využíváme větší dodavatele typu MAKRO apod., kteří jsou v projektu udržitelnosti zapojeni (www.makro.cz/udrzitelnost)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info