Dokumenty

Směrnice o stravování

Legislativa

  • Zákon 471/2005 Sb., úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn.
  • Vyhláška č. 602/2006 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin ze dne 29.4.2004 (s platností od 1.1.2006).
  • Nařízení Komise (EU) č. 1079/2013 ze dne 31. října 2013, kterým se stanoví přechodná opatření k provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004.

Ostatní dokumenty

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info