Propojení SUPO KREDIT

SUPO KREDIT

SUPO KREDIT zálohové účty - převody

Všechny aktivní osoby na MU (studenti i zaměstnanci) s aktivní kartou a se stravovacím zálohovým účtem mohou využít bezhotovostní převody finančních prostředků mezi SUPO (celouniverzitní Systém Úhrad Pohledávek za Osobami) a stravovacím systémem Kredit prostřednictvím aplikace WebKredit.

Aktivace

Nutné předpoklady:

 • Být vyhodnocen jako aktivní osoba na MU (student, zaměstnanec) s aktivní kartou a mít z toho důvodu automaticky vytvořen zálohový stravovací účet v systému Kredit.
 • Souhlas s podmínkami SUPO - v SUPO zatrhnout a potvrdit souhlas.
 • supo-kredit-supo-souhlas
 • Potvrzení souhlasu v SUPO vkladem 100 Kč (informace v SUPO). Zaměstnanci, kteří mají u své personalistky podepsánu Žádost o poukazování části mzdy na SUPO (např. i pro osobní telefonii), vkládat nemusí. Po této operaci musí být SUPO plně aktivní.
 • supo-kredit-plne-aktivni
 • V SUPO odsouhlasit Povolení použití SUPO účtu pro Kredit.
 • supo-kredit-souhlas-kredit

V případě splnění všech podmínek výše dojde po přihlášení do aplikace WebKredit k aktivaci záložky SUPO.

S procesem aktivace souvisí i několik skutečností:

 • Pokud je zůstatek na původním zálohovém stravovacím účtu z nějakého důvodu záporný, dojde k dorovnání částky ze SUPO na hodnotu 0 Kč automaticky.
 • V případě ukončení platnosti účtu (ukončení aktivního vztahu k MU nebo deaktivace karty) dojde začátkem příštího měsíce (po měsíční uzávěrce) k převodu celého zůstatku stravovacího účtu do SUPO.

Ruční převody finančních prostředků

Prostřednictvím aplikace WebKredit lze provádět převody finančních prostředků mezi systémy SUPO a Kredit oběma směry. Převod směrem z Kreditu do SUPO je omezen částkou 1000 Kč.

supo-kredit-prevody

Automatické převody finančních prostředků - inkaso

V aplikaci WebKredit lze nastavit automatické dorovnání finančních prostředků (inkaso) na předem danou částku. Převod se uskuteční za podmínek:

 • v SUPO je disponibilní zůstatek alespoň ve výší požadované částky k převodu,
 • zůstatek na stravovacím účtu poklesl pod hladinu dorovnání,
 • požadovaná částka k převodu je větší nebo stejná jako minimální částka k převodu.

Pokud jsou podmínky výše splněny dojde každý den v čase 0:10 k převodu částky (dobití) ze SUPO.

supo-kredit-prevody-inkaso

SUPO KREDIT volné účty - srážka ze mzdy

Pokud zaměstnanec MU projeví zájem hradit útratu ve stravovacích provozech SKM MU formou srážky ze své mzdy prostřednictvím SUPO, je mu vytvořen nový stravovací volný účet. Strávník se následně stravuje prostřednictvím tohoto volného účtu v průběhu měsíce na dluh (do mínusu). Po měsíční uzávěrce je strávníkova útrata předána do SUPO, které následně provede srážku ze mzdy.

Aktivace - přechod na volný účet

Nutné předpoklady:

 • Být vyhodnocen jako aktivní zaměstnanec MU s aktivní kartou.
 • Souhlas s podmínkami SUPO - v SUPO zatrhnout a potvrdit souhlas.
 • supo-kredit-supo-souhlas
 • Požádat u své personalistky a potvrdit Žádost o poukazování části mzdy na SUPO.
 • V SUPO odsouhlasit Povolení použití SUPO účtu pro Kredit.
 • supo-kredit-souhlas-kredit
 • v SUPO zvolit Nastavit volný účet.
 • supo-kredit-nastav-volny

V případě splnění všech podmínek výše dojde automaticky následující den (2 dny od písemného souhlasu Žádosti o poukazování části mzdy na SUPO) k vytvoření nového volného účtu strávníka s počáteční částkou 0 Kč. Původní zálohový účet je deaktivován a kladný finanční zůstatek převeden do SUPO.

supo-kredit-volny

S tím souvisí i několik skutečností:

 • Pokud má strávník na původním zálohovém účtu vytvořeny nějaké budoucí objednávky stravy, dojde k jejich automatickému zrušení a vrácení blokované částky (na původní zálohový účet a následuje převod do SUPO).
 • Pokud je zůstatek na původním zálohovém stravovacím účtu z nějakého důvodu záporný dojde k dorovnání částky ze SUPO na hodnotu 0 Kč automaticky.
 • Pokud dojde k aktivaci účtu jiný den než první den v měsíci, systém v tomto konkrétním měsíci nehlídá počet dotovaných jídel bonů na obou účtech (zálohovém, volném) dohromady. Dojde-li na účtech strávníka k přečerpání počtu dotací mimo nárok strávníka, bude rozdíl po strávníkovi požadován prostřednictvím personálního oddělení.

Strávníkův zůstatek (maximální pohledávka) nemůže klesnout pod částku limit pro srážku ze mzdy pro SUPO v Žádost o poukazování části mzdy na SUPO u personalistky. Doporučená hodnota je minimálně 1000 Kč.

Z volného účtu není možno vybírat hotovost, vklady jsou umožněny. Avšak všechny vklady budou převedeny jako vklad do SUPO začátkem příštího měsíce.

Deaktivace - přechod na zálohový účet

V SUPO zatrhnout Nastavit zálohový účet.

supo-kredit-nastav-zalohovy

Tímto se omezí platnost volného účtu do posledního dne v daném měsíci. Následně dojde k uzavření volného účtu a otevření původního zálohového nebo založení nového zálohového účtu. Pokud má strávník na volném účtu vytvořeny nějaké budoucí objednávky stravy, dojde ihned k jejich automatickému zrušení a vrácení blokované částky (na volný účet).

Změnu je možno odvolat kliknutím na Nastavit volný účet bez omezení platnosti.

supo-kredit-volny-platnost