Jak funguje stravování v menzách MUNI?

Studenti se stravují prostřednictvím svého stravovacího účtu v rámci systému Kredit (aplikace MobilKredit, WebKredit). Stravovací účet se studentům vytváří automaticky (ve chvíli, kdy jsou aktivními studenty MU a mají aktivní kartu).

Každý stravovací účet je tedy navázaný na aktivní ISIC kartu. Kartou se strávník identifikuje v menze.

Než půjdete poprvé do menzy... 

Jak si objednám jídlo?

Studenti s aktivním stravovacím účtem mohou využít systém objednávání jídel dopředu. Objednávka oběda musí být provedena do 14.15 hod. 48 hod. předem, a to některým z těchto prostředků:

Můžu si jídlo koupit bez předchozí objednávky?

Jídla lze odebírat i bez předchozí objednávky (na volno) do vyprodání.

Jak funguje výdej jídel?

V případě objednání jídla následuje výdej jídla na příslušném výdejním místě v příslušné době, a to přiložením karty ke snímači nebo u pokladny.

V případě, že strávník nemůže z nějakých důvodů objednávku vyzvednout, může ji (např. pomocí aplikace WebKredit nebo MobilKredit) nabídnout do burzy. Pokud si ji jiný strávník vyzvedne přechází na něho.

Jídla lze odebírat i bez předchozí objednávky (na volno) do vyprodání.

Jídla s sebou jsou určena k okamžité konzumaci. Jídla s sebou mohou být vydávána do vlastních nádob. Poskytovatel neodpovídá za následky vzniklé pozdní konzumací jídla či vzniklé v důsledku nečistoty vlastního nádobí.  

Je možné zrušit objednávku jídla?

Objednaná jídla je možné zrušit do 14.15 hod 48 hod. předem. Pokud objednávku nezrušíte do 48 hod. předem, můžete jídlo umístit do burzy, kde si ho mohou jiní strávníci zakoupit.

Jak si dobiju stravovací účet / vyberu hotovost z účtu?

Systém Kredit pracuje se dvěma typy účtu:

 • Zálohový - strávník utrácí svůj předem vložený vklad.
 • Volný - strávník se stravuje v průběhu měsíce na dluh a následně uhradí pohledávku.

Vklady

Vklady na stravovací zálohové účty:

 • v hotovosti na pokladně libovolného stravovacího provozu MU (akceptujeme stravenky)
 • bankovní kartou na pokladně libovolného stravovacího provozu MU (akceptujeme i elektronické stravenky)
 • převodem finančních prostředků ze systému SUPO (jednorázový, automatický)

Výběry

Výběry ze stravovacích zálohových účtů:

 • v hotovosti do výše 100 Kč na pokladně libovolného stravovacího provozu
 • v hotovosti nad 100 Kč u vedoucích stravovacích provozů (Vinařská, Akademické menzy Moravské náměstí, Veveří, PřF, ACADEMIC restaurant), a to i v případě ukončení studia, kdy již ve stravovacím systému není účet strávníka aktivní
 • bezhotovostně převodem ze stravovacího systému Kredit do SUPO

Aplikace pro obsluhu stravovacího účtu

Webová aplikace WebKredit

On-line aplikace WebKredit umožňuje:

 • zadávání a rušení objednávek jídel, nabízení do burzy
 • zjištění finančního zůstatku nebo počtu vyčerpaných dotací tzv. bonů
 • prohlížení jídelníčků
 • kontrola cen
 • historie účtu
 • obsluha finančních prostředků SUPO Kredit
Jak se přihlásit do aplikace?

Všichni strávníci se ke svému stravovacímu účtu mohou přihlásit jen pokud je k němu přiřazena aktivní karta a účet je aktivní.

Strávníci MU

Osoby aktivní na MU. Budete přesměrování na stránku Jednotné přihlášení na MU. Pro přihlášení zadejte Vaše UČO a Primární heslo. Pokud toto heslo neznáte, můžete se obrátit na správce práv.

Ostatní strávníci

Osoby, které mají ručně založen stravovací účet mají přihlašovací jméno ve tvaru c+evidenční číslo, které jim bude na požádání společně s heslem vygenerováno na kterékoli pokladně stravovacího provozu.

V případě problémů navštivte kancelář provozu libovolné menzy nebo můžete využít e-mail: stravovani@skm.muni.cz

Vstoupit do WebKredit

Mobilní aplikace MobilKredit

Mobilní aplikace MobilKredit slouží pro:

 • zobrazení aktuální, dostupné nabídky jídel na výdejně v daný okamžik s uvedením vaší ceny jídla
 • prohlížení nabídky jídelníčků na další dny
 • zadávání a rušení objednávek jídel na další dny, nabízení do burzy
 • zjištění finančního zůstatku
 • kontrolu historie vašeho účtu
Instalace aplikace MobilKredit

Aplikace MobilKredit je dostupná pro platformy Android i iOS (iPad, iPhone):

MobilKredit pro Android

Aplikace se nachází v Google Play pod názvem MobilKredit 2.

MobilKredit pro iOS

Aplikace se nachází v AppStore (iTunes) pod názvem MobilKredit 2.


Po instalaci aplikace vyberte jako poskytovatele Masarykova univerzita.

Přihlášení do aplikace

Všichni strávníci se ke svému stravovacímu účtu mohou přihlásit jen pokud je k němu přiřazena aktivní karta a účet je aktivní:

Strávníci MU

Osoby aktivní na MUNI (studenti, zaměstnanci). Pro přihlášení klikněte na „MUNI Přihlásit se“, budete přesměrováni na stránky Jednotné přihlášení MUNI. Zadejte Vaše UČO a Primární heslo. Pokud toto heslo neznáte, můžete se obrátit na správce práv.

Ostatní strávníci

Osoby, které mají ručně založen stravovací účet mají přihlašovací jméno ve tvaru c+evidenční číslo, které jim bude na požádání společně s heslem vygenerováno na kterékoli pokladně stravovacího provozu.

V případě problémů navštivte kancelář provozu libovolné menzy nebo můžete využít e-mail: stravovani@skm.muni.cz

Propojení stravovacího účtu se SUPO

Co je SUPO

SUPO je Systém úhrad pohledávek za osobami Masarykovy univerzity. Zjednodušeně řečeno, Váš SUPO účet se podobá bankovnímu účtu, ze kterého hradíte nákupy na MUNI např. za ubytování na koleji, jídlo v menze, tisky atd...

 

SUPO Kredit – zálohové účty – převody

SUPO KREDIT zálohové účty – převody

Všechny aktivní osoby na MU (studenti i zaměstnanci) s aktivní kartou a se stravovacím zálohovým účtem mohou využít bezhotovostní převody finančních prostředků mezi SUPO (celouniverzitní Systém Úhrad Pohledávek za Osobami) a stravovacím systémem Kredit prostřednictvím aplikace WebKredit.

Aktivace

Nutné předpoklady:

 • Být vyhodnocen jako aktivní osoba na MU (student, zaměstnanec) s aktivní kartou a mít z toho důvodu automaticky vytvořen zálohový stravovací účet v systému Kredit.
 • Souhlas s podmínkami SUPO - v SUPO zatrhnout a potvrdit souhlas.

Bez popisku

 • Potvrzení souhlasu v SUPO vkladem 100 Kč (informace v SUPO). Zaměstnanci, kteří mají u své personalistky podepsánu Žádost o poukazování části mzdy na SUPO (např. i pro osobní telefonii), vkládat nemusí. Po této operaci musí být SUPO plně aktivní.

Bez popisku

 • V SUPO odsouhlasit Povolení použití SUPO účtu pro Kredit.

Bez popisku

V případě splnění všech podmínek výše dojde po přihlášení do aplikace WebKredit k aktivaci záložky SUPO.

S procesem aktivace souvisí i několik skutečností:

 • Pokud je zůstatek na původním zálohovém stravovacím účtu z nějakého důvodu záporný, dojde k dorovnání částky ze SUPO na hodnotu 0 Kč automaticky.
 • V případě ukončení platnosti účtu (ukončení aktivního vztahu k MU nebo deaktivace karty) dojde začátkem příštího měsíce (po měsíční uzávěrce) k převodu celého zůstatku stravovacího účtu do SUPO.

Ruční převody finančních prostředků

Prostřednictvím aplikace WebKredit lze provádět převody finančních prostředků mezi systémy SUPO a Kredit oběma směry. Převod směrem z Kreditu do SUPO je omezen částkou 1000 Kč.

Bez popisku

Bez popisku

Automatické převody finančních prostředků - inkaso

V aplikaci WebKredit lze nastavit automatické dorovnání finančních prostředků (inkaso) na předem danou částku. Převod se uskuteční za podmínek:

 • v SUPO je disponibilní zůstatek alespoň ve výší požadované částky k převodu,
 • zůstatek na stravovacím účtu poklesl pod hladinu dorovnání,
 • požadovaná částka k převodu je větší nebo stejná jako minimální částka k převodu.

Pokud jsou podmínky výše splněny dojde každý den v čase 0:10 k převodu částky (dobití) ze SUPO.

SUPO KREDIT volné účty – srážka ze mzdy (pouze pro zaměstnance MU)

SUPO Kredit volné účty – srážka ze mzdy

Pokud zaměstnanec MU projeví zájem hradit útratu ve stravovacích provozech SKM MU formou srážky ze své mzdy prostřednictvím SUPO, je mu vytvořen nový stravovací volný účet. Strávník se následně stravuje prostřednictvím tohoto volného účtu v průběhu měsíce na dluh (do mínusu). Po měsíční uzávěrce je strávníkova útrata předána do SUPO, které následně provede srážku ze mzdy.

Aktivace - přechod na volný účet

Nutné předpoklady:

Bez popisku

 • Požádat u své personalistky a potvrdit Žádost o poukazování části mzdy na SUPO.
 • V SUPO odsouhlasit Povolení použití SUPO účtu pro Kredit.

Bez popisku

 • v SUPO zvolit Nastavit volný účet.

Bez popisku

V případě splnění všech podmínek výše dojde automaticky následující den (2 dny od písemného souhlasu Žádosti o poukazování části mzdy na SUPO) k vytvoření nového volného účtu strávníka s počáteční částkou 0 Kč. Původní zálohový účet je deaktivován a kladný finanční zůstatek převeden do SUPO.

Bez popisku

S tím souvisí i několik skutečností:

 • Pokud má strávník na původním zálohovém účtu vytvořeny nějaké budoucí objednávky stravy, dojde k jejich automatickému zrušení a vrácení blokované částky (na původní zálohový účet a následuje převod do SUPO).
 • Pokud je zůstatek na původním zálohovém stravovacím účtu z nějakého důvodu záporný dojde k dorovnání částky ze SUPO na hodnotu 0 Kč automaticky.
 • Pokud dojde k aktivaci účtu jiný den než první den v měsíci, systém v tomto konkrétním měsíci nehlídá počet dotovaných jídel bonů na obou účtech (zálohovém, volném) dohromady. Dojde-li na účtech strávníka k přečerpání počtu dotací mimo nárok strávníka, bude rozdíl po strávníkovi požadován prostřednictvím personálního oddělení.

Strávníkův zůstatek (maximální pohledávka) nemůže klesnout pod částku limit pro srážku ze mzdy pro SUPO v Žádost o poukazování části mzdy na SUPO u personalistky. Doporučená hodnota je minimálně 1000 Kč.

Z volného účtu není možno vybírat hotovost, vklady jsou umožněny. Avšak všechny vklady budou převedeny jako vklad do SUPO začátkem příštího měsíce.

Deaktivace - přechod na zálohový účet

V SUPO zatrhnout Nastavit zálohový účet.

Bez popisku

Tímto se omezí platnost volného účtu do posledního dne v daném měsíci. Následně dojde k uzavření volného účtu a otevření původního zálohového nebo založení nového zálohového účtu. Pokud má strávník na volném účtu vytvořeny nějaké budoucí objednávky stravy, dojde ihned k jejich automatickému zrušení a vrácení blokované částky (na volný účet).

Změnu je možno odvolat kliknutím na Nastavit volný účet bez omezení platnosti.

Bez popisku

Vstoupit do SUPO

Hodnocení stravovacích provozů

Prostřednictvím aplikace Hodnocení stravovacích zařízení v rámci IS máte možnost hodnotit kvalitu a nabídku jídel a vyjadřovat svůj názor k dalším parametrům jednotlivých stravovacích provozů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info