Kolejní rady: pomoc studentům i realizace vlastních nápadů

Přednostní informace o provozu kolejí a menz či jistotu lůžka na kolejích mimo celouniverzitní pořadník. Takové výhody mají členové kolejních rad MU. Správa kolejí a menz (SKM) vyhlásí v nejbližších dnech po zahájení akademického roku nové volby do kolejních rad.

14. 9. 2023

Poslední mimořádné volby do kolejních rad se konaly letos v dubnu na kolejích Vinařská, Mánesova, Sladkého a Bří Žůrků. Ubytovaní studenti však neprojevili o členství zájem, takže uvedené koleje své kolejní rady aktuálně stále nemají. „Kolejní rady jsou orgán, který zastupuje ubytované studenty ve vztahu s SKM a univerzitou. Prostřednictvím kolejních rad tak mohou i studenti ovlivňovat dění na jednotlivých kolejích. Považuji to za důležitou zpětnou vazbu a možnost vzájemné otevřené komunikace. V neposlední řadě také pohled od studentů na to, co by chtěli na kolejích třeba zlepšit,“ uvedl ředitel SKM Kamil Kulíšek, který se se zástupci kolejních rad pravidelně setkává a řeší s nimi požadavky studentů z jednotlivých objektů.

Spojka mezi studenty a SKM

Obvykle tříčlenné kolejní rady fungují coby hlavní zástupci studentů. Jako členové rady tak můžete požadovat od SKM informace o organizačních záležitostech jednotlivých kolejí nebo máte možnost řešit s SKM stížnosti na provoz. Na oplátku získáte přednostně informace o opravách kolejí, omezeních a rekonstrukcích, změnách cen kolejného nebo provozu menz.

Práva a povinnosti členů kolejních rad upravuje Volební a jednací řád pro reprezentace studentů ubytovaných v kolejích MU. „Kolejní rady slouží hlavně jako přímá spojnice mezi ubytovanými studenty na daných kolejích a SKM. Díky tomu, že se pravidelně setkávají s ředitelem SKM, mají přístup k důležitým informacím z vedení. Zároveň slouží kolejní rady pro potřeby samotných studentů na koleji, když je potřeba něco změnit nebo vyřešit. Pokud mají třeba studenti nějaký nový nápad, jak společně užívané prostředí vylepšit, mohou kontaktovat kolejní radu. Také když chybí nějaké společné věci, napíše kolejní rada seznam a na nejbližším setkání s vedením rozhodne, zda jejich nákup zařídí z kolejního fondu nebo přes SKM,“ přiblížil předseda kolejní rady kolejí Veveří Andrej Jankola, který aktuálně zahájí poslední ročník magisterského studia financí a práva na Ekonomicko-správní fakultě MU.

Sítě proti holubům i filmové večery

Kromě technických a formálních věcí mohou kolejní rady organizovat navíc pro studenty různé volnočasové akce. „Například u nás na koleji Veveří takto každoročně pořádáme halloweenskou party nebo filmové večery. Díky činnosti kolejní rady se nám minulý rok také podařilo zařídit vystěhování nepřizpůsobivého studenta, instalování sítí proti holubům do vnitrobloku, tabule na učení do společenské místnosti nebo výměnu matrací na některých pokojích. Z iniciativy kolejní rady byly také na každé poschodí umístěny k volné potřebě pro studentky ženské hygienické pomůcky,“ vyjmenoval Andrej Jankola.

Pojďte do toho!

Větší zapojení do dění na kolejích všichni aktivní předsedové kolejních rad doporučují. „Určitě se do toho nebojte jít! Člověk pozná hodně nových lidí, získá nové životní zkušenosti, kopec zážitků, naučí se komunikovat s lidmi a bude mít dobrý pocit, že mohl být nějak nápomocný. Takže když tu teď a tady příležitost je, byla by škoda ji nevyužít,“ zmínila předsedkyně kolejní rady kolejí Klácelova Dominika Dolinová, která aktuálně zahájí poslední ročník magisterského studia aplikované matematiky na Přírodovědecké fakultě MU.

Volby do kolejních rad vyhlašuje vedení SKM vždy nejpozději do čtyř týdnů od zahájení nového akademického roku. Oznámení o termínu voleb se zveřejňuje nejméně čtrnáct dní před jejich konáním na webových stránkách SKM a na příslušných kolejích na vývěsce.

Volbu nové kolejní rady organizuje na jednotlivých kolejích vždy dosavadní kolejní rada, která přijímá kandidatury a zajišťuje realizaci volby. Na kolejích, kde nebyla v předchozím akademickém roce kolejní rada zvolena, organizuje volby ubytovací provoz SKM. Aktuálně se už nebude volit rada pro kolej Kounicova z důvodu uzavření kolejí kvůli dvouleté rekonstrukci.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info