Nepropásněte ubytovací stipendium

29. 3. 2023

Bez popisku

O ubytovací stipendium si letos můžete požádat až do 17. dubna, pokud patříte mezi mimobrněnské studenty v prezenčním studiu, kteří splňují další podmínky Stipendijního řádu MU. Nárok na něj máte ve svém prvním bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském či doktorském studiu.

Zda máte na příspěvek na podporu bydlení nárok, zjistíte jednoduše v IS MU, kde je také potřeba potvrdit splnění podmínek pro udělení stipendia a překontrolovat si potřebné informace. Prostřednictvím ISu také uvidíte rozhodnutí o přiznání či zamítnutí stipendia. Stejnou informaci obdržíte i e-mailem. Pokud stipendium získáte, peníze přijdou na váš účet uvedený v ISu, a to po uplynutí třicetidenní lhůty pro podání odvolání. Zkontrolujte si zároveň, zda je vaše číslo účtu uvedené v ISu stále platné.

O ubytovací stipendium je třeba se hlásit zvlášť pro každé stipendijní období, tedy od 1. ledna do 30. června a pak od 1. července do 31. prosince. Termíny pro potvrzení podmínek k udělení stipendia si hlídejte, zpětně totiž nejde vyplatit. Pro první půlrok je termín pro potvrzení podmínek od 15. března do 15. dubna a pro druhý půlrok pak od 1. do 30. listopadu.

Výše stipendia se mění v závislosti na výši dotace ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a také počtu lidí, kteří na něj mají nárok. V loňském roce bylo 20 920 studentům vyplaceno celkem 102 015 528 korun. V prvním pololetí činilo stipendium 3 200 korun, ve druhém pak 3 171 korun.

Pokud se jako ubytovaní studenti nacházíte v nepříznivé sociální situaci a kolejné a další náklady spojené se studiem jsou už pro vás příliš vysoké, můžete si požádat i o další stipendia. Jde například o sociální stipendium, o které lze žádat kdykoliv od října do července. Získat jej mohou studenti pobírající přídavky na dítě od českého státu a splňující další podmínky stanovené v zákoně o vysokých školách.

Podrobnosti k sociálnímu stipendiu i mimořádnému stipendiu pro studenty v tíživé životní situaci naleznete na webových stránkách univerzity v sekci Studenti. Tam najdete také přehled stipendií, která nabízejí jednotlivé fakulty a která mohou v některých situacích také pomoci.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info