Ubytování studentů

Správa kolejí a menz nabízí k ubytování 4 041 lůžek ve 12ti budovách kolejí v různých částech Brna a různých cenových relacích.

Ve všech kolejích je možnost internetového připojení Na každé koleji je k dispozici prádelna, TV místnost, studovna. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastní lednicí.

Aktuality

Úhrada ubytovací kauce a kolejného

19. prosince 2017

Kolejné se platí dopředu v aktuálním měsíci dle harmonogramu SUPO (peníze by však měly být na SUPO připsané 10.den v měsíci).
Při nástupu v průběhu měsíce je kolejné splatné 10.den od nástupu.
První měsíc se kromě kolejného platí ubytovací kauce. Ubytovací kauce je záloha na poslední měsíc dle ubytovací smlouvy (kauce se automaticky zúčtuje s posledním měsícem ubytování). Podrobné informace k platbám – jakým způsobem platit, najdete v Pokynu k úhradě kaucí a kolejného.

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb SKM MU

Rezervace lůžek na jarní semestr

19. prosince 2017

V období 3.-31.1.2018 si mohou nový zájemci o bydlení na kolejích  rezervovat lůžko prostřednictvím aplikace ISKAM. Rezervace budou spuštěny v 9:00. Datum nástupu je implicitně nastaveno 11.2.2018 s možností změny v rozmezí 1.-19.2. 2018 (záleží ale na aktuálně volné kapacitě, některá lůžka mohou být např. do 15.2. obsazena, tudíž je zde možný pozdější nástup). V případě zájmu o dřívější nástup nebo pozdější nástup je nutné kontaktovat nás mailem (koleje@skm.muni.cz).

Do 10 dnů od provedení rezervace je nutné uhradit rezervační kauci, pokud nebude kauce uhrazená, bude rezervace zrušená. Více informací k úhradě kaucí a kolejného najdete zde

Lůžko bude rezervováno max. 5 dní od nastaveného data nástupu, poté bude rezervace zrušena a kauce propadne.

Minimální délka ubytování je do 31.3. 2018 . Předčasné ukončení smlouvy je možné pouze s 2měsíční výpovědní lhůtou!

Zájemci, kteří aktuálně bydlí na kolejích si mohou prodloužit smlouvu u ubytovatelky příslušné koleje ideálně do zahájení rezervací přes ISKAM (po té se může stát, že lůžko již bude zarezervováno a prodloužení nebude možné).

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb SKM MU

Výměny kolejí

23. října 2017

Výměny jsou možné vždy první pracovní den v měsíci. Více informací najdete zde. Žádosti o výměnu posílejte na adresu koleje@skm.muni.cz

O výměny k 1.2.2018 je možné žádat od 29.1.2018!!!

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb SKM MU

Další aktuality...

O kolejích