Ubytování studentů

Správa kolejí a menz nabízí k ubytování 3 825 lůžek v 11ti budovách kolejí v různých částech Brna a různých cenových relacích.

Ve všech kolejích je možnost internetového připojení. Na každé koleji je k dispozici prádelna, TV místnost, studovna. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastní lednicí.

Aktuality

Žádost o výjimku - ubytování na kolejích

15. října 2020

Vážené studentky, vážení studenti, 

prosím všechny studenty, aby si důkladně přečetli přílohu v poslaném e-mailu. Studentům, kterých se  netýkají výjimky v příloze zaslaného e-mailu doporučuji, aby při podání žádosti o udělení výjimky zvážili  pouze krátké prohlášení, že se nemohou odstěhovat ze závažných rodinných důvodů. Na základě toho mohu následně udělit výjimku.

Z důvodu pracovních povinností (mimo zaměstnání na MU) udělovat výjimku nemohu.

Další dotazy, týkající se ukončení ubytování, nové rezervace, úhradám za ubytování  apod. prosím směřujte k ubytovatelce/ubytovateli Vaší koleje.

Děkuji za pochopení.

Bc. Kamil Kulíšek, ředitel SKM MU

Informace pro české studenty na kolejích MU

13. října 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

jak již asi víte ze sdělovacích prostředků, Vláda ČR vydala novou sérii opatření ke zmírnění koronavirové epidemie s platností od středy 14. října 2020. Tato opatření rovněž zahrnují nařízení ukončit ubytování studentů na vysokoškolských kolejích s výjimkou těch, kteří splňují některou z následujících podmínek: nemají bydliště na území České republiky, mohou podle platných opatření navštěvovat prezenční výuku či pro ně platí vládou nařízená pracovní povinnost.

Pokud studujete více oborů a pro jeden z nich platí výjimka, můžete na koleji zůstat, stejně tak pokud jste zároveň zaměstnanci Masarykovy univerzity.

V příloze tohoto emailu (excelovská tabulka) naleznete seznamy studijních programů, na něž se vztahuje pracovní povinnost, a zároveň seznamy studijních programů s povolenou klinickou a praktickou výukou či praxí – na jejichž studenty se tedy vztahuje výjimka ohledně stěhování z kolejí.

V tuto chvíli tedy vedení Masarykovy univerzity žádá ty z vás, kteří nesplňují některou z výše uvedených podmínek, a kterým to nezpůsobí vážné problémy (např. nemají možnost přestěhovat se jinam, vystavili by se kontaktu s rizikovými osobami apod.), aby v následujících dnech ukončili ubytování na kolejích.

Nepropadejte ale, prosím, panice – vedení univerzity nepředpokládá obnovení prezenční výuky do konce letošního roku; jakmile k němu později dojde, bude dostatek míst na kolejích opět k dispozici. Správa kolejí a menz vám garantuje rezervaci místa do konce roku 2020, pokud o ni při předávání klíčů požádáte.

Pokud se na Vás nevztahuje žádná z výše uvedených výjimek a odstěhování by vám způsobilo vážné problémy, kontaktujte ředitele SKM na emailu reditel@skm.muni.cz  a domluvíte si individuální řešení.

Co se týče zajištění Vašeho odstěhování, s tím Vám pomohou pracovníci Správy kolejí a menz přímo ve Vašem ubytovacím zařízení.

Pokud máte obavy z návratu domů z důvodu možnosti nakažení členů své domácnosti, Ministerstvo zdravotnictví ČR nabízí možnost bezodkladného otestování na covid-19 prostřednictvím mobilních odběrových týmů. V průběhu takového testování a/nebo čekání na výsledky těchto testů se předpokládá setrvání na koleji. V případě pozitivního výsledku testu zůstanete na koleji v karanténě/izolaci.

Zachováme-li klid a rozvahu, situaci společně zvládneme!

Děkujeme Vám za pochopení v této složité situaci.  

https://www.skm.muni.cz/doc/aktuality/2020-10-13-stud-programy-prez-prac.pdf

 

Břetislav Dančák, prorektor, předseda Krizového štábu MU

Simona Koryčánková, prorektorka MU

Kamil Kulíšek, ředitel SKM MU

 

Bc. Kamil Kulíšek, ředitel SKM MU

Nově přijatá krizová opatření Vlády ČR-12.10.2020

13. října 2020

V souladu s nově přijatými krizovými opatřeními Vlády ČR důrazně upozorňujeme studenty na:

zákaz hromadných akcí nad 6 osob
zákaz pobývat na veřejně přístupných místech v počtu více jak 6 osob
zákaz pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Usneseni-vlady-CR-ze-dne-12-10-2020-c-1021-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-14-10-do-3-11-2020-omezeni-hromadnych-akci-a-provozu.pdf

Zároveň upozorňujeme, že je povinné dodržovat noční klid v čase 22:00 - 06:00 hodin.

Porušení těchto nařízení povede k okamžitému ukončení smlouvy o ubytování.

Renata Pavlicová, vedoucí ubytovacího provozu

Další aktuality...

O kolejích