Aktuality

Aktuality koleje

Rezervace

15. září 2017

12.9. Všechna lůžka v kolejích MU jsou momentálně obsazená, v současné době jsou možné pouze rezervace na nám. Míru od 2.10.

Od 20.9. budou možné rezervace s nástupem 2.10. i na ostatních kolejích MU. Pokud se přes víkend někteří studenti neubytují, je možné že se uvolní lůžka s nástupem ihned. Žádosti zasílejte mailem na adresu hradilova@skm.muni.cz. V žádosti opět uvádějte učo a datum nástupu a  ukončení a preferovanou kolej. O koleje lze žádat až po zápisu ke studiu.

5.9. Lůžka, která se v průběhu tohoto týdne uvolní budeme přidělovat ve čtvrtek 7.9. na základě žádosti zaslané e-mailem na hradilova@skm.muni.cz. Z důvodu účelného využití kapacity kolejí již nebudou možné rezervace přes ISKAM.
Do žádosti vždy uveďte své jméno a učo, datum nástupu a ukončení. Nástup je možný nejpozději 17.9.2017. Minimální délka ubytování do 30.11.2017.
Můžete uvést i preferovanou kolej, ale vzhledem k omezené volné kapacitě kolejí nemůžeme zaručit, že bude preferencím vyhověno. E-mailem vám bude oznámeno, zda vaší žádosti bylo vyhověno nebo ne a další instrukce.

V případě zájmu o kolej nám. Míru s nástupem 2.10. napište e-mail na adresu hradilova@skm.muni.cz, kde uvedete své učo a předpokládané datum ukončení. Potvrzení rezervace a další informace dostanete mailem.

Z důvodu prodloužení rekonstrukce kolejí nám. Míru do 2.10.2017  a nutnosti zajistit náhradním ubytování studentům, kteří si již rezervovali kolej na nám. Míru nejsou bohužel v současné době možné nové rezervace.

31.8. v odpoledních hodinách (cca 14 hod) budou k dispozici volná lůžka k rezervaci. Lůžko bude možné si rezervovat v aplikaci ISKAM.

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb

Potvrzení o zajištění ubytování

15. září 2017

 Upozorňujeme zahraniční studenty, že  „Potvrzení o zajištění ubytování“ pro účely udělení nebo prodloužení víz se vystavuje pouze na základě písemné žádosti zaslané emailem na adresu koleje@skm.muni.cz a to minimálně týden před Vaší návštěvou na OAMP nebo na Velvyslanectví ČR ve Vaší zemi.
Potvrzení zasíláme datovou schránkou na příslušné úřady pouze v pondělí, středu a pátek!!!!!!

Zažádejte si proto o své Potvrzení včas!!!!

Lucie Wagnerová, ubytovací provoz SKM

Výměny kolejí

14. září 2017

Výměny jsou možné vždy první pracovní den v měsíci. Více informací najdete zde.

O výměny k 2.10.2017 je možné požádat nejdříve 27.9.2017.

Jana Hradilová, vedoucí UP SKM MU

Úhrada ubytovací kauce a kolejného

7. září 2017

Kolejné se platí dopředu v aktuálním měsíci dle harmonogramu SUPO (peníze by však měly být na SUPO připsané 10.den v měsíci).
Pro nástupy na koleje ve dnech 16.-17.9. je jednotné  datum splatnoti mimo harmonogram 27.9.
Při nástupu v průběhu měsíce je kolejné splatné 10.den od nástupu. 
První měsíc se kromě kolejného platí ubytovací kauce. Ubytovací kauce je záloha na poslední měsíc dle ubytovací smlouvy (kauce se automaticky zúčtuje s posledním měsícem ubytování).Podrobné informace k platbám – jakým způsobem platit, najdete v Pokynu k úhradě kaucí a kolejného.
V září tedy platíte poměrnou část za září + ubytovací kauci mínus rezervační kauce. Pokud máte inkaso je potřeba mít nastavený dostatečný limit.

Pokud se ubytujete později,  než je datum nástupu na smlouvě, ať již ve lhůtě do 25.9. nebo později na základě rezervace, místo kolejného je Vám za tyto dny účtována náhrada za pozdní nástup.

Jana Hradilová, manažerkak rovozu ubytovacích služeb SKM MU

Nástup na koleje

6. září 2017

Hlavní nástup na koleje je vyhlášen ve dnech 16.9. a 17.9.2017  8:00-18:00.

Studenti, kteří mají dřívější rezervaci se ubytovávají dle data nástupu uvedeného na smlouvě.
Při nástupu předložíte doklad totožnosti (OP nebo pas), ISIC kartu, 2x  vytisknutou a podepsanou ubytovací smlouvu.

Studenti 1.roč. kteří ještě nemají ISIC kartu ji mohou předložit dodatečně v následujícím týdnu. V kolejích kde ISIC slouží ke vstupu do budovy dostanete kartu náhradní.

Pokud vám nevyhovuje nástup ve vyhlášených dnech a máte zaplacenou rezervační kauci, máte lůžko rezervované do 24.9.2017 vč. Pokud chcete nastoupit později je nutné požádat písemně o prodloužení rezervace nejpozději do dne nástupu uvedeného na smlouvě.
Na kolejích bez stálé recepční služby - Tvrdého, nám.Míru, Lomená a Veveří je nástup možný (mimo vyhlášených dnů nástupu) pouze v pracovní dny 8-15 hod.

Kolejné se platí ode dne nástupu dle smlouvy (nejpozději od 17.9.)  Pokud nemáte zaplacenou rezervační kauci musíte se ubytovat pouze ve dnech 16.-17.9.

Pokud se ve stanoveném termínu neubytujete bude rezervace zrušena a rezervační kauce propadne. Studenti, kteří bydlí v kolejích MU v rámci prázdninového ubytování se mohou na přidělenou kolej stěhovat již od 1.9.
UPOZORNĚNÍ: Na některých kolejích není ubytovatelka. Ubytovatelka pro kolej Veveří je na Kounicova 50, ubytovatelka pro kolej Klácelova na koleji nám.Míru 4 a ubytovatelka pro kolej Sladkého a Lomená je na bří.Žůrků 5.
Ve dnech hlavního nástupu tj. 16.-17.9. 8:00-18:00 je v koleji Lomená mimořádná recepční služba, tudíž je možné se ubytovat přímo zde.
Studenti, kteří mají rezervované lůžko v koleji Veveří se dostaví na kolej Kounicova 50. Ostatní studenti jdou přímo na recepci příslušné koleje.
Všechny důležité dokumenty k ubytovaní v ak.roce 2017/18 najdete zde

http://www.skm.muni.cz/ubytovani.php?akce=414&lang=cz

Úhrada rezervační kauce

4. srpna 2017

Studenti, kteří si lůžko rezervovali 1.8. musí uhradit rezervační kauci ve výši 1000,- Kč tak aby peníze byly nejpozději 10.8. na účtu MU, bez ohledu na to, zda pohledávka na kauci na SUPO je nebo ne. 11.8. je datum splatnosti.Ti kdo si rezervují lůžko později mají splatnost rezervační kauce 10 dní od provedení rezervace.

Pro úhradu kauce je nutné nejdříve aktivovat SUPO účet, kde se dozvíte variabilní symbol a číslo účtu MU. Bez správného variabilního symbolu nebude možné platbu přiřadit na SUPo a rezervační kauce nebude včas uhrazená. Není nutné posílat 50,- Kč aktivační poplatek, pošlete rovnou celou rezervační kauci!

Pokud nebude rezervační kauce v den splatnosti uhrazená, rezervace bude zrušená.

Rezervační kauce se uhradí automaticky v den splatnosti z disponibilního zůstatku na SUPO účtu v průběhu dne, není potřeba žádné další operace. Platby jsou každý den připisovány na SUPO po 13hod.

Je nutné zejména při převodu ze zahraničí počítat s dostatečnou časovou rezervou! Na převod počítejte 2-3  pracovní dny ze zahraničí i déle.

Všechny informace k úhradě kaucí a kolejného  najdete  zde a dále pak ve FAQ

Jana Hradilová, vedoucí UP SKM MU

Změna autentizace WebISKaM

24. července 2017

Vážení studenti,
od 25. 7. 2017 dochází ke změně způsobu přihlášení k systému WebISKaM pomocí jednotného přihlášení na Muni. Pro přihlášení prosím použijte UČO a primární heslo na MU.

Ing. František Dočekal, vedoucí UTS a IT

Rezervace lůžka pro ak.rok 2017/18

7. července 2017

Rezervace lůžka pro ak.rok 2017/18 budou dle harmonogramu spuštěny 1.8.2017 v 9:00 v aplikaci ISKAM

Přehled základních informací pro studenty 1.ročníku najdete ve Zpravodaji

Ceník kolejného, vzor smlouvy a další důležité informace najdete v Dokumentech

Nenašli jste informace které hledáte? Než pošlete e-mail, zkuste se ještě podívat do nejčastějších dotazů.

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb

Prázdninové ubytování v kolejích MU

27. června 2017

V sekci dokumetny je zveřejněn Pokyn k prázdninovému ubytování v roce 2017 vč. ceníku.

V průběhu prázdnin jsou otevřené koleje Vinařská A1, Kounicova, bří. Žůrků a Klácelova.

Rezervace online přes ISKM byly možné  do 25.6.2017. Nyní je rezervace možná pouze u ubytovatelky příslušné koleje.

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb

Změny v platbách od 1.9.2017

5. dubna 2017

K zahájení nového akademického roku 2017/2018 dojde z důvodů investic do modernizace ubytovacích kapacit na všech kolejích MU k navýšení cen kolejného o 1,- Kč denně vč. DPH.

V kolejích MU s pevným internetovým připojením již nebude cena této služby účtovaná ubytovaným studentům extra, ale bude zahrnuta do ceny kolejného ve výši 4,- Kč denně vč. DPH.

Za používání praček na kolejích MU bude cena této služby snížena na 40,- Kč za  prací cyklus vč. DPH.

Ceníky kolejného a služeb platné od 1.9.2017 najdete zde

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb

Informace k ubytování v ak.roce 2017/18

7. března 2017

V sekci dokumenty byla zveřejněna Pravidla pro ubytování v ak.roce 2017/18 a Harmonogram.

V koleji Vinařská - blok A2 bude z důvodu plánované rekonstrukce možné uzavřít zatím ubytovací smlouvu pouze do 30.4. 2018. V průběhu únoru/března 2018 bude možné smlouvu prodloužit v rámci aktuálně volných lůžek v kolejích MU.

Jana Hradilová, vedoucí UP SKM MU

Úhrada ze zahraničí

1. února 2017

Informace potřebné k úhradě rezervační kauce a kolejného ze zahraničí (IBAN, Swift) najdete zde.
Na převod ze zahraniční banky (např. Slovenska) počítejte tak 4 pracovní dny. Poté co je platba připsána na účet MU v KB, jsou peníze na SUPO účtu studenta až druhý den po 13 hod.

ubytovací provoz SKM MU

Poplatek za komunální odpad

1. září 2016

Od  roku 2013 se vztahuje povinnost platit poplatek za komunální odpad i na všechny cizince, kteří se na území Brna zdržují více jak 90 dní. Tento místní poplatek nijak nesouvisí s úhradou kolejného. SKM k tomuto poplatku nemá a neposkytuje další informace.
Všechny informace najdete nebo žádejte na webu na Magistrátu města Brna.
Nejčastější dotazy na webu MMB

Ubytovací provoz SKM MU

Ubytovací stipendium

1. září 2016

Informace o ubytovacím stipendiu a žádost o ubytovací stipendium najdete v IS MU. Ubytovací stipendium není v kompetenci SKM MU. Pro bližší informace kontaktujte prosím studijní odd. rektorátu MU.

Ubytovací provoz