Aktuality

Aktuality koleje

Aktuální informace

19. srpna 2019

Aktuálně jsou všechna lůžka obsazena, další lůžka která se budou uvolňovat (např. když někdo zruší rezervaci), budeme průběžně uvolňovat  - info viz níže

Další volná lůžka, pokud někdo zruší rezervaci nebo neuhradí kauci budou v pondělí 19.8. ve 14 hod.

Další tipy a možnosti ubytování najdete zde

Dne 20.8.2019 od bude z technických důvodu plánovaná odstávka systému ISKAM i webových stránek SKM MU. Nebude možné se do ISKAMu přihlásit a provádět žádné změny.

Případná volná lůžka budou uvolněna ve čtvrtek 22.8. v 10 hod.

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb

Rezervace 31.7.2019

30. července 2019

31.7.2019 v 10:00 budou zahájené rezervace lůžek pro ak.rok 2019/20. rezervace jsou možné pouze elektronicky prostřednictvím aplikace ISKAM. Jiný způsob rezervací není možný.

Bližší informace najdete níže, zde připomínáme nejzákladnější body:

- po přihlášení do ISKAMU dostane student časový údaj, kdy se bude moct znovu přihlásit a rezervovat si lůžko. POZOR – student pouze dostane informaci, kdy se bude moci přihlásit do systému, nezaručuje mu to pořadí ve frontě! Je nutné se přihlásit co nejdříve dle uvedeném termínu a zarezervovat si lůžko.

- po rezervaci lůžka je nutné potvrdit ubytovací smlouvu (není potřeba elektronický podpis) a nejpozději do 10 dnů uhradit rezervační kauci ve výši 1000,- Kč. 10.den MUSÍ být platba na SUPO. Pokud teprve 10.den zadáte příkaz k úhradě, platba přijde pozdě a rezervace bude zrušená. Na převod mezi bankami počítejte 2-3 pracovní dny, ze Slovenska i déle. Všechny informace k úhradě kauce najdete zde

- nebude-li včas uhrazená rezervační kauce a potvrzená smlouva, bude rezervace zrušená

- rezervace je od 1.8. možné editovat - měnit datum nástupu a ukončení, v den rezervací nejsou editace možné

- kapacita volných lůžek je omezená, předpokládá se, že volné lůžko se nedostane na všechny studenty. Ti, kterým se lůžko nepodaří zarezervovat, mají šanci za cca 12 dní kdy se budou rušit rezervace těch co neuhradí rezervační kauci. do té doby se mohou uvolňovat jednotlivá lůžka, pokud sám někdo zruší rezervaci.

- v žádném případě není rezervace možná, pokud student není zapsaný ke stuidu, nemá aktivní studium na MU. V současné době také neposkytujeme ubytování studentům jiných VŠ.

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb

Platba rezervační kauce

16. července 2019

Vzhledem k opakujícím se dotazům, týkajících se úhrady rezervační kauce doplňuji tuto informaci:
všechny pohledávky se vždy automaticky uhradí z disponibilního zůstatku Vašeho SUPO účtu v den svojí splatnosti. Tuto informaci najdete ve výpisu ze SUPO účtu. Podmínkou pro úspěšnou platbu je dostatečný disponibilní zůstatek a samozřejmě aktivovaný SUPO účet. Po úhradě se kauce zobrazí jako "blokovaný zůstatek". Příchozí platby jsou na SUPO připisovány každý pracovní den ve 13:00 hod.

Lucie Wagnerová, ubytovací provoz SKM

Potvrzení o zajištění ubytování

9. července 2019

 Upozorňujeme zahraniční studenty, že  „Potvrzení o zajištění ubytování“ pro účely udělení nebo prodloužení víz se vystavuje pouze na základě písemné žádosti zaslané emailem na adresu koleje@skm.muni.cz a to minimálně týden před Vaší návštěvou na OAMP nebo na Velvyslanectví ČR ve Vaší zemi.
Potvrzení zasíláme datovou schránkou na příslušné úřady pouze v pondělí, středu a pátek!!!!!!

Zažádejte si proto o své Potvrzení včas!!!!

Lucie Wagnerová, ubytovací provoz SKM

Rezervace lůžka pro ak.rok 2019/20 - studenti 1.ročníku

28. května 2019

Studenti nastupující do 1.ročníku si můžou lůžko rezervovat až po zápisu ke studiu od 31.7.2019. Zahraniční studenti (studenti, kteří mají trvalé bydliště mimo ČR a SR) na vyhrazená lůžka od 8.7.2019.

Rezervace lůžka budou dle harmonogramu spuštěny v oba výše uvedené termíny v 10:00 v aplikaci ISKAM

Ceník kolejného, vzor smlouvy a další důležité informace najdete v Dokumentech

V koleji Vinařská - blok A2 bude z důvodu plánované rekonstrukce možné uzavřít zatím ubytovací smlouvu pouze do 30.4. 2020. V průběhu únoru/března 2020 bude možné smlouvu prodloužit v rámci aktuálně volných lůžek v kolejích MU.

Do 10 dnů od provedení rezervace je nutné uhradit rezervační kauci. Pokud nebude kauce včas a v plné výši uhrazená bude rezervace lůžka zrušená. Více informací najdete v Pokynu k úhradě kaucí a kolejného.

Pročíst si také můžete náš zbrusu nový Zpravodaj

Nenašli jste informace které hledáte? Než pošlete e-mail, zkuste se ještě podívat do nejčastějších dotazů.

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb

Prázdninové ubytování v kolejích MU

9. května 2019

V sekci dokumenty je zveřejněn Pokyn k prázdninovému ubytování v roce 2019 vč. ceníku.

V průběhu prázdnin jsou otevřené koleje Vinařská, Kounicova, bří. Žůrků a nám.Míru.

Rezervace přes aplikaci ISKAM budou možné 4.-24.6.2019.
Rezervace budou zahájeny 4.6. v 10:00.

Pro rezervaci kratší než 8 dní je rezervace možná u ubytovatelky příslušné koleje. Při rezervaci přes ISKAM se automaticky nastaví cena za 8-31 nocí, při podpisu smlouvy u ubytovatelky bude v případě delšího ubytování opraveno.

Po 24.6. rezervace prázdninového ubytování jsou možné pouze u ubytovatelky příslušné koleje, příp. krátkodobé na recepci. Kontakty na jednotlivé koleje najdete zde

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb

Zrušení rezervace

6. května 2019

Rezervaci lůžka ze strany studenta lze zrušit pouze písemně nejpozději dne 31. 8. 2019 zasláním e-mailu na adresu koleje@skm.muni.cz. Nestačí pouze zrušit podpis smlouvy!

Po potvrzení ze strany SKM, že byla rezervace zrušená, bude rezervační kauce odblokována na SUPO účtu studenta, odkud si ji student může převést na svůj bankovní účet.

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb

Spuštění WiFi Hotel-SKM na kolejích a v hotelech SKM MU

17. dubna 2019

Dnešním dnem 17. 4. 2019 byl v objektech SKM MU (převážně kolejích a hotelech) spuštěn systém pro přístup na internet pro neuniverzitní ubytované klienty WiFi Hotel-SKM.

Síť není určena univerzitním osobnám, které pro přístup do internetu mohou využít WiFi eduroam.

Ing. František Dočekal, vedoucí UTS a IT

Informace k ak.roku 2019/2020

29. března 2019

V sekci dokumenty byly zveřejněné informace k ak.roku 2019/20 - Pravidla, harmonogram a nový ceník kolejného. V nárůstu cen se projevilo zejména zvýšení cen energií v letošním roce o více jak 25% a dále také zákonné navýšení minimálních mezd.

Z novinek pro příští ak.rok pak upozorňujeme na zkrácení výpovědní lhůty na 1 měsíc, smlouvy o ubytování se budou podepisovat pouze elektronicky a lůžko si mohou rezervovat pouze aktivní studenti MU (studenti jiných VŠ až v připadě volné kapacity na konci prázdnin).  Ubytovací řád pro ak. rok 2019/20 bude aktualizovaný v souladu s novou ubytovací smlouvu v průběhu jarního semestru.

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb

Poplatek za komunální odpad

14. ledna 2019

Od  roku 2013 se vztahuje povinnost platit poplatek za komunální odpad i na všechny cizince, kteří se na území Brna zdržují více jak 90 dní. Tento místní poplatek nijak nesouvisí s úhradou kolejného. SKM k tomuto poplatku nemá a neposkytuje další informace.
Všechny informace najdete nebo žádejte na webu na Magistrátu města Brna.
Nejčastější dotazy na webu MMB

Jana Hradilová, manažerka provozu ubytovacích služeb SKM MU

Ubytovací stipendium

1. září 2017

Informace o ubytovacím stipendiu a žádost o ubytovací stipendium najdete v IS MU. Ubytovací stipendium není v kompetenci SKM MU. Pro bližší informace kontaktujte prosím studijní odd. rektorátu MU.

Jana Hradilová, manažerka rovozu ubytovacích služeb SKM MU