Ubytování na kolejích na semestr či celý rok

Zajistěte si ubytování na jeden nebo dva semestry na některé z kolejí MU.

Často kladené otázky

Výměna lůžek na kolejích

Je možná výměna lůžek na kolejích SKM?

 • Výměna lůžka v kolejích MU je možná mezi dvěma studenty. Výměna za volné lůžko je možná pouze v případě uspokojení všech žadatelů o koleje dle aktuálního stavu volných lůžek

 • Výměna mezi dvěma studenty:
  Studenti, kteří chtějí výměnu provést, napíší svůj požadavek o výměnu a odešlou ji na adresu ubytovatelky/ubytovatele příslušné koleje.

  Pokud je výměna možná, dostaví se oba k ubytovatelce/ubytovateli příslušné koleje, která/ý je odubytuje a vystaví potvrzení o odhlášení, se kterým se student dostaví na novou kolej, kde podepíše dodatek k ubytovací smlouvě o změně místa ubytování.
 • Výměna za volné lůžko:
  Student, který chce výměnu provést, kontaktuje ubytovatelku/ubytovatele koleje s dotazem na případnou volnou kapacitu.

  Pokud je kapacita volná, student se dostaví k odubytování na stávající koleji a s potvrzením o odhlášení se dostaví k ubytovatelce/ubytovateli nové koleji.
 • Při odhlašování z kolejí jsou studenti povinni uhradit dlužnou částku kolejného vč. služeb a to dle smlouvy o ubytování. Pokud student hradí kolejné inkasem, je nutné upravit výši limitu inkasa tak, aby odpovídala výši kolejného koleje, na kterou se stěhuje.

 • Výměna lůžek je možná kdykoliv během měsíce.

Ukončení ubytování

Jak to funguje, pokud chci odejít z kolejí dříve, než mi končí ubytovací smlouva?

Od smlouvy o ubytování je možné předčasně odstoupit dle. čl. II odst. 2b) smlouvy o ubytování s měsíční výpovědní lhůtou. Formulář výpovědi je u ubytovatelky příslušné koleje a na webu. Výše uvedené platí bez ohledu na důvod výpovědi, tzn. platí i v případě ukončení studia, ať již dobrovolného nebo nedobrovolného. Kolejné je nutné uhradit i při nedodržení výpovědní lhůty!

Proč mám platit předčasné ukončení ubytování, při odchodu z kolejí jsem měl/a vše uhrazené?

Nic navíc neplatíte, pouze poslední měsíc ubytování, při předčasném ukončení ubytování se vám rozdělil na ubytování do dne skutečného odchodu a zbytek se přepočetl na předčasné ukončení ubytování.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info