Ubytování na kolejích na semestr či celý rok

Zajistěte si ubytování na jeden nebo dva semestry na některé z kolejí MU.

Platby rezervační kauce a kolejného prostřednictvím SUPO

Rezervační kauce, kolejné a všechny služby spojené s ubytováním se hradí výhradně prostřednictvím účetně-evidenčního systému MU SUPO. Provozování systému SUPO se řídí vnitřními předpisy MU.

V systému SUPO si student musí aktivovat svůj osobní účet. Aktivace SUPO účtu je nutná pro využívání ubytovacích služeb v kolejích MU.

Přejít do SUPO

Aktivace SUPO účtu a úhrada plateb

Aktivace SUPO účtu

Aktivace SUPO účtu probíhá ve dvou krocích:

 1. vyslovením souhlasu s podmínkami provozování SUPO na https://inet.muni.cz/app/supo/aktivace SUPO účet je aktivovaný
 2. složením alespoň minimální stanovené finanční částky na účet SUPO účet je aktivní.

V případě ubytování se minimální částka k aktivaci SUPO rovná částce ve výši rezervační kauce, případně první úhrady za ubytovací služby – tzn. není nutné vkládat 50,- Kč na aktivaci SUPO.

Variabilní symbol a číslo účtu k úhradě najde student na svém výpisu ze SUPO účtu https://inet.muni.cz/app/supo/vypis.

Úhrada rezervační kauce – stávající studenti

 • Student, který si rezervoval lůžko v kolejích MU, je povinen dle Smlouvy
  o ubytování uhradit rezervační kauci ve výši 2000 Kč + 30násobku denní sazby kolejného
  . V případě, že rezervační kauci student neuhradí, rezervace lůžka bude zrušena. Platba rezervační kauce je možná pouze prostřednictvím systému SUPO.
 • Pokud student nemá aktivní SUPO účet, je nutné si ho nejdříve aktivovat – viz Čl. 2 Obecné informace - aktivace SUPO účtu.
 • Rezervační kauce je splatná do 10 dnů od provedení rezervace.
 • Pokud student platí kolejné inkasem, a splatnost kauce bude v jiném termínu, než v období provádění inkasa na kolejné, je potřeba rezervační kauci uhradit jednorázovým převodem vkladem v hotovosti v bankovníku, platební kartou přes platební bránu SUPO nebo QR kódem v SUPO – inkasuje se pouze 1x měsíčně.
 • Studenti, kteří nemají na SUPO zadané číslo účtu s povoleným inkasem, musí rezervační kauci uhradit jednorázovým příkazem k úhradě, vkladem hotovosti na účet MU nebo bankovníkem SUPO tak, aby částka byla připsána na účtu MU nejpozději ke dni splatnosti.
 • S rezervační kaucí je dále nakládáno dle Čl. IV odst. 5 Smlouvy o ubytování.

Úhrada rezervační kauce – nastupující studenti 1. ročníků

 • Student, který si rezervoval lůžko v kolejích MU, je povinen dle Smlouvy
  o ubytování uhradit rezervační kauci ve výši 2000 Kč + 30násobku denní sazby kolejného.
  V případě, že rezervační kauci student neuhradí, rezervace lůžka bude zrušena. Platba rezervační kauce je možná pouze prostřednictvím systému SUPO.
 • Rezervační kauce bude vygenerována po rezervaci lůžka se splatností
  10 dní od provedení rezervace.
 • Ihned po rezervaci lůžka je nutné aktivovat si SUPO účet - viz Čl. 2 Obecné informace - aktivace SUPO účtu.
 • Po aktivaci SUPO účtu student poukáže požadovanou částku jednorázovým bankovním převodem nebo vkladem hotovosti na účet MU, tak aby částka byla ke dni splatnosti připsána na účtu MU. Poukázáním platby dojde k aktivaci SUPO účtu. Teprve po aktivaci SUPO účtu dojde k přenosu a úhradě pohledávek na SUPO.
 • S rezervační kaucí je dále nakládáno dle Čl. IV odst. 5 Smlouvy o ubytování.

Úhrada kolejného

 • Kolejné (poplatek za ubytování + služby) se hradí v aktuálním měsíci ve lhůtách stanovených v Harmonogramu inkasování a převodu mezd https://inet.muni.cz/app/supo/harmonogram.
 • Při nástupu v průběhu měsíce je kolejné splatné 10. den od nástupu na koleje.
 • První platba se skládá z ubytovací kauce dle Čl. IV odst. 4 ubytovací smlouvy ve výši měsíčního kolejného (záloha na poslední měsíc) plus kolejné za první měsíc (případně poměrnou část). Pokud student platí inkasem, je nutné mít nastavený dostatečný limit!
 • Úhrada kolejného probíhá prostřednictvím SUPO především těmito způsoby:
  1. inkasní platbou z bankovního účtu s povoleným inkasem, který student zadá do SUPO
  2. jednorázovým bankovním převodem
  3. vkladem hotovosti na účet MU v Komerční bance
  4. vkladem do bankovníku
  5. platební kartou přes platební bránu v SUPO
  6. QR kódem v SUPO.
 • Další způsoby úhrady na SUPO, nastavení povolení inkasa a úhrady ze zahraničí jsou podrobně popsané na stránkách o SUPO https://inet.muni.cz/app/supo/info?zalozkyMain=platby 
 • Aktuální přehled o platbách student nalezne ve výpise ze SUPO účtu https://inet.muni.cz/app/supo/vypis

Často kladené otázky

V ceníku je cena za noc, platím i víkendy, když jezdím domů?

Při dlouhodobém ubytování se platí vždy celý kalendářní měsíc bez ohledu na to, zda na koleji fyzicky jste nebo ne. Výjimkou je první a poslední měsíc, kdy platíte poměrnou část měsíce podle data nástupu/odchodu. Na přespání pouze některé dny v týdnu můžete využít nabídky krátkodobého ubytování.

Jaké je číslo účtu Masarykovy univerzity?

Všechny údaje k úhradě kolejného najdete v Pokynu k úhradě kaucí a kolejného - viz informace k aktuálnímu ak. roku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info