Ubytování na kolejích na semestr či celý rok

Zajistěte si ubytování na jeden nebo dva semestry na některé z kolejí MU.

Rezervace dlouhodobého ubytování

Jak si kolej rezervovat?

Rezervace lůžka v kolejích MU se provádí elektronicky prostřednictvím ubytovacího systému ISKaM dle aktuální disponibilní kapacity.

V případě smíšených párů rezervace provádí ubytovatelka/ubytovatel příslušné koleje dle písemného požadavku ze strany párů.

Přejít do ISKaM

Po rezervaci lůžka je nutné elektronicky podepsat ubytovací smlouvu a uhradit rezervační kauci ve výši 2000 Kč + 30násobku denní sazby kolejného. Kauce je splatná do 10 dní od provedení rezervace, datum splatnosti není jednotné! Pokud nebude rezervační kauce v den splatnosti uhrazena a smlouva podepsána, rezervace lůžka bude zrušena.

Termíny rezervací 

Rezervace studentů nastupujících do 1. ročníků všech stupňů studia

Studenti, nastupující do 1. ročníku všech stupňů studia, si mohou lůžko rezervovat až po zápisu ke studiu, při kterém obdrží přihlašovací údaje (UČO a heslo) potřebné pro přihlášení do ubytovacího systému Před zápisem ke studiu nelze koleje rezervovat!

Rezervace budou zahájeny dle následujícího harmonogramu:

6. 8. – 16. 8.
zahájení 6. 8. v 10:00

aktivní studenti budoucích 1. ročníků všech stupňů studia ČR, SR – výhradně studenti
MU - rezervace on-line

Od 1. 9. – zahájení v 10:00 – do vyčerpání kapacit

rezervace případných volných lůžek – podání písemné žádosti e-mailem ubytovatelce /ubytovateli příslušné kolej, do vyčerpání kapacit


Rezervace studentů vyšších ročníků

Studenti vyšších ročníků si lůžko rezervují v termínu 6. 5. – 24. 5. dle uvedeného harmonogramu.

Rezervace je možná pouze u studentů, kteří mají aktivní studium.

6. 5. – 16. 5.
zahájení 6. 5. v 10:00

aktuálně ubytovaní aktivní studenti pouze na své stávající lůžko – výhradně studenti
MU - rezervace on-line

smíšené páry – výhradně studenti
MU - podání písemné žádosti na své stávající lůžko e-mailem ubytovatelce/ubytovateli příslušné koleje

17. 5. – 24. 5.
zahájení 17. 5. v 10:00

aktuálně ubytovaní aktivní studenti na jakékoli volné lůžko – výhradně studenti
MU - rezervace on-line

smíšené páry – výhradně studenti
MU - podání písemné žádosti e-mailem ubytovatelce/ubytovateli příslušné koleje


Rezervace studentů v programu Erasmus a Degree

Rezervace studentů v programu Erasmus a Degree s trvalým bydlištěm mimo území České a Slovenské republiky, pro které jsou vyhrazená lůžka v souladu s Pravidly Čl. 3 odst. 1b) budou zahájeny 15. 7. v 10:00 hod. dle uvedeného harmonogramu.

Lůžko bude možné rezervovat do vyčerpání kapacity kolejí.

15. 7. – 31. 7.
zahájení 15. 7. v 10:00

aktivní studenti studijních programů Erasmus a Degree – výhradně studenti
MU - rezervace on-line


Důležité informace

Důležité informace a podmínky rezervace

  • Datum zahájení ubytování lze v rezervačním systému nastavit dle požadavku studenta v rozmezí 1. 9. - 16. 9. 2024.
  • Datum ukončení smlouvy lze nastavit libovolně, minimální délka ubytování je do 30. 11. 2024, maximální do 30. 6. 2025.
  • Ubytovací smlouvu lze v průběhu ubytování prodloužit v případě volné kapacity. Ubytování lze předčasně ukončit výpovědí s měsíční výpovědní lhůtou.
  • Rezervace na smíšený pokoj jsou možné prostřednictvím ubytovatelky/ubytovatele příslušné koleje a pouze na samostatné 2-lůžkové pokoje, do vyčerpání vyhrazené kapacity v příslušných termínech rezervací.
  • Po rezervaci konkrétního lůžka je student povinen si přečíst Smlouvu o ubytování a elektronicky ji podepsat. Následně bude elektronicky potvrzená i ze strany ubytovatele. Smlouvy se potvrzují pouze elektronicky.
  • Rezervaci lůžka ze strany studenta lze zrušit písemně nejpozději do 16. 9. 2024 zasláním e-mailu na emailovou adresu ubytovatelky/ubytovatele příslušné koleje, na které je rezervace ubytování provedena. Po potvrzení ze strany SKM, že byla rezervace zrušená, bude rezervační kauce odblokována na SUPO účet studenta, odkud si ji student může převést na svůj bankovní účet.
  • Student, který řádně uzavřel ubytovací smlouvu a uhradil rezervační kauci, má lůžko rezervované nejdéle do 5 dnů od začátku rezervace.
  • U všech rezervací se kolejné platí ode dne sjednaného zahájení ubytování dle ubytovací smlouvy.
  • Jestliže student nezruší rezervaci do 16. 9. 2024 nebo se neubytuje do 5 dnů od začátku rezervace, ubytovací smlouva zaniká a rezervační kauce propadá.

Komu je určeno ubytování na kolejích

Ubytování ve vysokoškolských kolejích Masarykovy univerzity je poskytováno v prvé řadě studentům prezenčního studia MUstudentům studujícím na univerzitě v rámci výměnných studijních pobytů a krátkodobých stáží. Ubytování si přednostně rezervují studenti, kteří jsou aktuálně ve VŠ kolejích MU ubytováni.

V případě volné kapacity se ubytování poskytuje studentům kombinovaného studia MU, studentům jiných VŠ a dalším zájemcům o ubytování ve VŠ kolejích.


Podrobné informace najdete v dokumentu Pravidla pro ubytování ve vysokoškolských kolejích MU.

Často kladené otázky

Můžu si lůžko rezervovat před zápisem ke studiu?

Ne to bohužel není možné, pro rezervaci lůžka potřebujete učo a heslo, které obdržíte při zápisu.

Po rezervaci lůžka budu přerušovat/měnit stávající studium a pokračovat na podzim ve studiu na jiné fakultě/oboru. Má to vliv na rezervaci, bude mi zrušená?

Přerušení/změna studia nemá na rezervaci žádný vliv. Pokud budete mít z důvodu přerušení studia exspirovaný SUPO účet, po obnovení studia se vám znovu zaktivní. SUPO může být v exspirovaném stavu 3 měsíce, pokud přerušení studia trvá delší dobu, požádejte si o prodloužení platnosti SUPO účtu na ubytovani@skm.muni.cz

Můžu bydlet v páru se svou přítelkyní / přítelem na dvoulůžkovém pokoji. Jak mám postupovat, mám vyplnit formulář?

Žádný formulář vyplňovat nemusíte. Svoji žádost pošlete e-mailem ubytovatelce příslušné koleje v termínu určeném pro smíšené páry, který naleznete v harmonogramu rezervací. V žádosti nezapomeňte uvést UČO obou osob a termín, který si chcete zarezervovat. Nejkratší možná doba ubytování je dva měsíce. Rezervace je možná pouze na samostatný dvoulůžkový pokoj. Na některých kolejích je samostatných pokojů pouze omezené množství. Na smíšených pokojích nelze provádět editaci pokoje (změnit datum nástupu/odchodu) elektronicky, ale také pouze u ubytovatelky příslušné koleje.

Odjíždím na jaro na Erasmus, můžu uzavřít smlouvu na kratší dobu než jeden rok?

Ano, je to možné. Minimální trvání smlouvy je 2 měsíce. Ubytovací smlouvu lze v průběhu ubytování prodloužit nejpozději měsíc před plánovaným ukončením. Předčasné ukončení ubytování je možné pouze písemnou výpovědí s měsíční výpovědní lhůtou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info