Nejčastější otázky studentů

Rezervace lůžek

Nástup na koleje

Platby / SUPO

Ukončení ubytováníRezervace lůžek

 1. Jak si můžu požádat o koleje?

  Žádosti o koleje MU se nepodávají, nesestavuje se pořadník. Nejsou žádná kritéria, žádné body. Rovnou si můžete rezervovat lůžko elektronicky v aplikaci ISKaM v termínech viz harmonogram.

 2. Rezervoval/a jsem si lůžko a rozmyslela jsem si, že chci změnit datum příchodu/odchodu/rezervovanou kolej, co mám dělat?

  Rezervaci si můžete sami v ISKAMu editovat. Před editací je nutné zrušit podpis ubytovací smlouvy. Pokud chcete rezervaci úplně zrušit, nestačí zrušit podpis smlouvy, je potřeba napsat mail na ubytovani(zavináč)skm(tečka)muni(tečka)cz se žádostí o zrušení rezervace. Pokud tak učiníte do 31.8.2019 bude vám vrácena rezervační kauce.

 3. Můžu si lůžko rezervovat před zápisem ke studiu?

  Ne to bohužel není možné, pro rezervaci lůžka potřebujete učo a heslo, které obdržíte při zápisu.

 4. Po rezervaci lůžka budu přerušovat/měnit stávající studium a pokračovat na podzim ve studiu na jiné fakultě/oboru. Má to vliv na rezervaci, bude mi zrušená?

  Přerušení/změna studia nemá na rezervaci žádný vliv. Pokud budete mít z důvodu přerušení studia exspirovaný SUPO účet, po obnovení studia se vám znovu zaktivní. SUPO může být v exspirovaném stavu 3 měsíce, pokud přerušení studia trvá delší dobu, požádejte si o prodloužení platnosti SUPO účtu na ubytovani(zavináč)skm(tečka)muni(tečka)cz

 5. Můžu bydlet v páru se svou přítelkyní / přítelem na dvoulůžkovém pokoji. Jak mám postupovat, mám vyplnit formulář?

  Žádný formulář vyplňovat nemusíte, nejdříve si zarezervujete lůžko každý samostatně a poté si požádáte o ubytovatelku příslušné koleje o změnu na společný pokoj – pokud takový bude k dispozici. Rezervace je možná pouze na samostatný dvoulůžkový pokoj – kolej Vinařská nebo Mánesova. Na ostatních kolejích je samostatných pokojů pouze omezené množství. Na smíšených pokojích nelze provádět editaci pokoje (změnit datum nástupu/odchodu) elektronicky, ale také pouze u ubytovatelky příslušné koleje.

 6. Mám zájem o vícelůžkový pokoj v koleji Vinařská nebo Kounicova, ale žádný se nenabízí?

  Jak v koleji Kounicova, tak Vinařská jsou převážně 2-lůžkové pokoje. Čtyřlůžkových pokojů je pouze velmi omezené množství (Vinařská 22) a je o ně velký zájem, bývají velmi rychle obsazeny. Od 1.9.2017 jsou pokoje v koleji Kounicova a Vinařská A3 změněny na 3-lůžkové. Pokud se pokoj nenabízí, již je kapacita vyčerpaná.

 7. Odjíždím na jaro na Erasmus, můžu uzavřít smlouvu na kratší dobu než jeden rok?

  Ano, datum zahájení ubytování je možné při předubytování vybrat pouze z určených dnů nástupu na koleje nejdříve 2.9. nejpozději 15.9. Datum ukončení smlouvy lze nastavit libovolně, min. do 30.11.2019, max. do 30.6.2020. Ubytovací smlouvu lze v průběhu ubytování prodloužit nejpozději měsíc před plánovaným ukončením. Předčasné ukončení ubytování je možné pouze písemnou výpovědí s měsíční výpovědní lhůtou.

Nástup na koleje

 1. Zarezervoval/a jsem si lůžko v kolejích, ale nechci se ubytovat, protože budu bydlet jinde nebo nebudu studovat MU

  Rezervované lůžko lze zrušit zasláním e-mailu se žádostí o zrušení rezervace na adresu: ubytovani(zavináč)skm(tečka)muni(tečka)cz. Pokud bude žádost doručena nejpozději 31.8. daného roku, bude vám vrácena na SUPO rezervační kauce. Po tomto termínu kauce propadá.

 2. Mohla bych nastoupit na kolej až 25.9., i když mám smlouvu uzavřenou od 15.9? Vracím se ze zahraniční stáže a dříve než uvedený termín nastoupit nemohu.

  Student, který řádně uzavřel ubytovací smlouvu a zaplatil rezervační kauci, má lůžko rezervované do 22.9.2019, včetně. Na kolejích bez stálé recepční služby (Tvrdého, nám. Míru, Mánesova a Veveří) je nástup možný pouze v pracovní dny 8 - 15 hod (netýká se „hlavního nástupu“ ve dnech 14.-15.9.). Při nástupu později než 22.9. je nutné požádat o prodloužení rezervace e-mailem na adresu ubytovani(zavináč)skm(tečka)muni(tečka)cz s uvedením data nástupu. Kolejné se při rezervaci platí ode dne zahájení ubytování dle smlouvy (náhrada za pozdní nástup).

 3. Můžu si před nástupem prohlédnout rezervovaný pokoj? Případně změnit, když se mi nebude líbit? Můžu po ubytování kolej zrušit, když se mi nelíbí?

  To bohužel není z provozně organizačních důvodů možné. V době nástupu je nutné během 2 dnů odbavit více jak 3tis. studentů. Pokud však na pokoji zjistíte jakýkoli problém, nedostatek či závadu, řešte to okamžitě s ubytovatelkou (příp. recepční) příslušné koleje. Pokud přijdete za ubytovatelkou ten stejný den, kdy nastoupíte, lze smlouvu stornovat (přijdete ale o rezervační kauci), později již storno smlouvy není možné a je nutné postupovat dle čl.II odst. 2 Smlouvy o ubytování (její vzor najdete na webu). Pokud Vám přidělené lůžko z nějakého důvodu nevyhovuje, je možné se domluvit v rámci volných lůžek na výměně.

Platby / SUPO

 1. V ceníku je cena za noc, platím i víkendy, když jezdím domů?

  Při dlouhodobém ubytování se platí vždy celý kalendářní měsíc bez ohledu na to, zda na koleji fyzicky jste nebo ne. Výjimkou je první a poslední měsíc, kdy platíte poměrnou část měsíce podle data nástupu/odchodu. Na přespání pouze některé dny v týdnu můžete využít nabídky krátkodobého ubytování.

 2. Jaké je číslo účtu Masarykovy univerzity?

  Všechny údaje k úhradě kolejného najdete v Pokynu k úhradě kaucí a kolejného - viz informace k aktuálnímu ak. roku.

 3. Jaké údaje potřebuji k platbě ze zahraničí?

  Informace k zahraničním platbám najdete na adrese https://inet.muni.cz/app/supo/info?zalozky=platby

 4. Rezervoval jsem si na kolejích lůžko pro následující rok a na účet SUPO zaslal určenou částku na úhradu kauce za rezervaci. Ve výpisu účtu SUPO se mi ale stále objevuje tato kauce jako nesplacená. Je třeba ještě něco provést?

  Ne, úhrada kauce se provede automaticky ze zůstatku na SUPO účtu v den splatnosti.

 5. Nerozumím jak funguje SUPO, výpisu ze SUPO.

  FAQ k SUPO: https://inet.muni.cz/app/supo/info?zalozkyMain=faq

Ukončení ubytování

 1. Jak to funguje, pokud chci odejít z kolejí dříve, než mi končí ubytovací smlouva?

  Od smlouvy o ubytování je možné předčasně odstoupit dle. čl. II odst. 2b) smlouvy o ubytování s měsíční výpovědní lhůtou. Formulář výpovědi je u ubytovatelky příslušné koleje a na webu http://www.skm.muni.cz/doc/kolej/vypoved-ubytovani.cz.pdf. Výše uvedené platí bez ohledu na důvod výpovědi, tzn. platí i v případě ukončení studia, ať již dobrovolného nebo nedobrovolného. Kolejné je nutné uhradit i při nedodržení výpovědní lhůty!

 2. Proč mám platit předčasné ukončení ubytování, při odchodu z kolejí jsem měl/a vše uhrazené?

  Nic navíc neplatíte, pouze poslední měsíc ubytování, při předčasném ukončení ubytování se vám rozdělil na ubytování do dne skutečného odchodu a zbytek se přepočetl na předčasné ukončení ubytování.